Fråga facket Fråga facket

Faktisk månadslön - kronor per månad i genomsnitt år 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Faktisk månadslön

  • Med lönemåttet faktisk månadslön förstärks bilden av att kvinnor i arbetaryrken har de i särklass svåraste ekonomiska villkoren: den genomsnittliga faktiska månadslönen är strax under 18 500 kronor innan skatt dragits av, det vill säga brutto. Det bör jämföras med månadslönen för heltid som är 23 400 kronor. Skillnaden är minus 4 900 kronor, vilket förklaras av att arbetarkvinnors genomsnittliga arbetstid motsvarar runt 30 timmar per vecka.
  • Kvinnor i arbetaryrken har den lägsta tjänstgöringsgraden av heltid på arbetsmarknaden, 79 procent av heltid. Tjänstgöringsgraden av heltid är 93 procent för män i arbetaryrken, och därför minskar inte deras genomsnittliga faktiska månadslön lika påtagligt som kvinnornas. Den faktiska månadslönen för män är ungefär 24 800 kronor medan månadslönen för heltid är 26 700 kronor.
  • Män i tjänstemannayrken har den högsta tjänstgöringsgraden, 97 procent av heltid. Deras faktiska månadslön (40 350 kronor) ligger därmed allra närmast månadslönen för heltid (41 600 kronor).
  • Med en tjänstgöringsgrad om 92 procent liknar arbetstidens påverkan för kvinnor i tjänstemannayrken den för män i arbetaryrken. Den genomsnittliga faktiska månadslönen blir 31 000 kronor, medan heltidsmånadslönen motsvarar i genomsnitt 33 700 kronor per månad. Skillnaden mellan den lägsta och den högsta faktiska månadslönen är stor: 21 800 kronor. Män i tjänstemannayrken har alltså i genomsnitt mer än dubbelt så hög faktisk lön som kvinnor i arbetaryrken varje månad.

 

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 18 486 31 004
Män 24 831 40 352