Fråga facket Fråga facket

Har fast anställning på heltid 2019

Anställda 20-64 år som är fast anställda på heltid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


LOs definition av ett tryggt och stabilt jobb är att det är både är fast (tillsvidare) och på heltid. Endast 44 procent av kvinnor i arbetaryrken har en sådan trygg anställning som innebär att jobbet både är fast och på heltid.

Bland kvinnor i tjänstemannayrken är motsvarande andel 69 procent. Män ligger över lag bäst till vad gäller de trygga anställningsvillkoren: allra högst andel fasta anställningar på heltid har män i tjänstemannayrken, 84 procent. Bland män i arbetaryrken är andelen 75 procent.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 44 69
Män 75 84