Fråga facket Fråga facket

Vilka öppettider skulle barnomsorgen behöva ha för att alltid ha öppet när du är på jobbet? 2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Barnsomsorgens öppettider

  • De föräldrar som svarat att de jobbar när barnomsorgen är stängd har fått svara på vilka öppettider barnsomsorgen skulle behöva ha för att alltid vara öppen när föräldrarna jobbar.
  • I första hand pekar föräldrarna i vår LO-/Sifo-undersökning på att de behöver barnomsorg på kvällar och helger, därefter tidiga morgnar och natt. Det finns vissa skillnader mellan arbetare och tjänstemän, till exempel att det genom diagrammet ovan framkommer att kvinnor i arbetaryrken har relativt störst behov av barnomsorg på helger.
  • Föräldrarnas svar är rimliga med tanke på den beskrivning av skillnader i arbetstidens förläggning och möjlighet att påverka arbetstiden för arbetare och tjänstemän enligt arbetsmiljöstatistik från SCB. Över 70 procent av tjänstemännen arbetar dagtid på vardagar. Av arbetarkvinnorna uppger endast 33 procent detsamma, och motsvarande bland arbetarmän är 53 procent. För arbetare är både skiftarbete och schema med varierade arbetstider vanligt. På de direkta frågorna om kvälls-, helg- och nattarbete förekommer, visar svaren från arbetarkvinnorna att det framför allt är helgarbete följt av kvällsarbete som är vanligt.

LOs förslag om att kombinera förvärvsarbete och omsorg om barn:

  • Barnomsorg på obekväm arbetstid ska garanteras. Ändra skollagen så kommunerna blir skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, helger, tidig morgon och nätter.
  • Förstärk barnomsorgen som generell välfärdslösning, Allmän förskola från två år ålder och barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 30 timmars förskola per vecka.
  • Skattesubventioner av hushållsnära tjänster avskaffas. Hushållsnära tjänster är inte ett svar på de behov som finns inom välfärd, sysselsättning eller jämställdhet, utan dessa kan lösas på ett bättre sätt inom den gemensamma välfärden.

Om Sifo-undersökningen

Sifo har genomfört en undersökning på uppdrag av LO med förvärvsarbetande arbetare och tjänstemän i åldrarna 20–55 år med barn i åldrarna 1-12 år. Intervjuerna har genomförts mellan 11 januari och 31 januari 2017 över internet i Kantar Sifos online-panel, vilket är en slumpmässigt rekryterad panel. Det totala antalet intervjuer är 1 000 stycken.

 

Visa tabell

  Arbetare/Kvinnor Arbetare/Män Tjänstemän/Kvinnor Tjänstemän/Män
Öppna tidigare på vardagsmorgnar 18 31 18 17
Stänga senare på vardagskvällar 61 42 43 38
Ha öppet på helger 42 22 31 12
Ha öppet nattetid 21 20 11 8