Övriga tal och artiklar

 • Det är inte en budget för jobb

  Arbetarrörelsens viktigaste mål är full sysselsättning. Regeringens budgetförslag, som presenterades den 20 september, kommer inte att ta oss närmare det målet. Arbetslösheten var i augusti 7,2 procent. Samtidigt står vi inför en konjunkturnedgång. Enligt seriösa ekonomiska bedömare, som Konjunkturinstitutet, kommer arbetslösheten att ligga kvar nära 8 procent i åtminstone två år.

 • Vad hände med jobbpolitiken?

  Regeringens budgetproposition för nästa år är anmärkningsvärd på särskilt en punkt. Det finns inga stora reformer för att bekämpa massarbetslösheten, trots att Sverige är på väg in i en tydlig konjunkturnedgång.

 • »I dag är vinstläget i svenskt näringsliv ­relativt gott och utgör inget hinder för ­investeringar.«

  Den svenska bolagsskatten inbringar i dag cirka 100 miljarder kronor och är därmed en viktig finansieringskälla av offentlig välfärd. Det är viktigt att den svenska bolagsskattesatsen ligger i nivå med ­jämförbara länder. Ligger vi för högt kan det utgöra ett hinder för investeringar. Ligger vi för lågt kan det bidra till oönskad internationell skattekonkurrens där länderna tävlar med varandra om att ha lägst bolagsskatt. Till slut skulle bolagsskatten kunna vara avskaffad. Alla länder har då förlorat miljardbelopp i skatte­intäkter och inte vunnit något i inter­nationell konkurrens.

 • LO & Folksam: Unga vuxna befarar en otrygg framtid

  En stor del unga vuxna känner oro för framtidens sociala trygghet. Det framkommer i årets Välfärdstendens från Folksam, skriver Kjell Rautio, utredare på LO och Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

 • Att tvinga fram önskad politik slår tillbaka

  Eurosamarbetet håller på att reformeras i grunden, med långtgående konsekvenser för det folkliga inflytandet. Men den demokratiska debatten i medlemsstaterna har i det närmaste varit obefintlig, skriver Claes-Mikael Jonsson och Johan Danielsson, LO.

 • ”Informerade val” löser inte löneskillnaderna mellan kvinnor och män

  Det är ett i bästa fall naivt, i värsta fall ett medvetet passiviserande uppdrag som Jämställdhetsdelegationen fått. Det skriver Joa Bergold, jämställdhetspolitisk utredare på LO. I delegationen representeras LO av Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Mycket måste åtgärdas

  Den viktigaste frågan för Sverige är att fler kommer i jobb. Vi kan inte acceptera att nästan 400 000 personer är arbetslösa. För att minska arbetslösheten krävs en fungerande arbetsmarknadspolitik och en bra arbetslöshetsförsäkring.

 • Dags att börja reparera sjukförsäkringen!

  Sverige har en sjukförsäkring som är fullständigt sönderskjuten. Det behövs nu en ny rehabiliterings- och omställningspakt. Det skriver Kjell Rautio, välfärdsutredare LO.

 • Svenskarna vill att facket tar hand om a-kassan

  Förtroendet för de fackligt knutna a-kassorna är rekordhögt. Långt högre än för välkända institutioner som försäkringskassan, skatteverket eller universitet och högskolor. Att då göra som arbetsgivarna inom Almega och vissa politiska partier föreslår, skrota a-kassorna och föra över verksamheten till försäkringskassan eller en ny myndighet vore mycket olyckligt. Problemet med arbetslöshetsförsäkringen är inte dess organisation. Organisationen är dess styrka!

 • Uthyrd personal är vår tids experiment

  Den som är bemanningsanställd löper stor risk att hamna i en sämre social position på arbetsmarknaden. Och kanske är det i detta sammanhang bemanningsanställda riskerar att få betala ett högt socialt pris. Detta tycks dock inte intressera de direktörer som sjunger bemanningsbranschens lovsång. Det skriver företrädare för LO i en replik.

 • Moderaterna går i otakt både med forskningen och medborgarna!

  Tvärtemot moderaten Mats Gerdaus uppfattning är en växande del av svenska folket mycket tydligt emot vinstuttag ur välfärden. I början av maj i år publicerades en opinionsundersökning som visar att cirka 80 procent av svenskarna anser att vinst i välfärdssektorn ska återinvesteras i verksamheten och inte delas ut som vinst.

 • LOs långsiktiga målsättning är att förkorta arbetstiden

  Roland Paulsen menar att LO borde kräva kortare arbetstid istället för full sysselsättning och hänvisar till arbetarrörelsens gamla paroll om åttatimmarsdag. Han glömmer att kravet om arbete åt alla är lika gammalt. För oss inom fackföreningsrörelsen har det aldrig funnits någon motsättning mellan dessa båda mål. Vi har genom facklig och politisk kamp genomfört en mängd olika arbetstidsförkortningar genom åren, som femdagarsvecka, sänkt pensionsålder, längre semester, föräldra- och studieledighet, kortad arbetstid för skiftarbetare, förkortad årsarbetstid med tidsbanker osv - samtidigt som produktiviteten successivt ökat.

 • Regeringens mål är att göra arbetslösa fattiga

  Den ekonomiska tryggheten för arbetslösa har rasat dramatiskt sedan 2006. Det är ingen slump utan en medveten politisk strategi utförd av den moderatledda alliansregeringen, skriver Oscar Ernerot, LO.

 • Vi accepterar inte tomma stolar

  När Hotell- och restaurangfacket, HRF, mötte sina arbetsgivare i Visita – tidigare SHR – den 8 maj uppträdde arbetsgivarparten på ett sätt som måste fördömas skarpt. 31 minuter var den tid arbetsgivaren hade till sitt förfogande för förhandling. Efter den mycket begränsade tiden krävde man ”frivillig medling”. Inte ens tre hundradelar av en sekund hade arbetsgivaren lust eller ork att ge varje medlem för att diskutera hennes eller hans lön och andra anställningsvillkor. I stället, menade man, skulle processen skjutas över till en statlig myndighet i princip direkt, utan seriösa förhandlingar. Det är en anmärkningsvärd abdikation från partsansvaret.

 • Per Bardhs 1-maj tal 2012

 • Ulla Lindqvists 1-maj tal 2012

 • Wanja Lundby-Wedins 1-maj tal 2012

 • ”Vi har fortfarande ett orättvist klassamhälle”

  1 MAJ Ord som arbetarklass, arbetareparti och arbetare dominerar första maj-parollerna och väcker känslor. Arbete är den viktigaste byggstenen i vårt samhälle. Därför är det så viktigt att alla som kan och vill arbeta i Sverige också får göra det. Och här går den tydligaste skiljelinjen mellan vänster och höger i svensk politik. Den borgerliga regeringens svaga punkt är att sysselsättningen är för låg, skriver LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin.

 • Utan kontroll förlorat välfärden legitimitet

  Ett försvar av välfärdsmodellen kräver både förbättrade ersättningar och en utvecklad kontroll. Därför bör, som en åtgärd av flera, Arbetsförmedlingenn ges i uppdrag att rapportera till socialförsäkringen om en arbetslös med försörjningsstöd inte aktivt söker jobb, hävdar LO-ekonomen Anna-Kirsti Löfgren i en ny rapport

 • Ingen ska riskera att dö på sitt jobb

  DEBATTEN: 2011 dog 61 personer i arbetsolyckor i Sverige. I dag, på fackföreningsrörelsens Workers Memorial Day, utlyser LO-förbunden en tyst minut för att hedra människor som mist sina liv på jobbet och kräver att regeringen storsatsar på arbetsmiljöområdet.

Sida 11 av 251...891011121314...25