Övriga tal och artiklar

 • LOs långsiktiga målsättning är att förkorta arbetstiden

  Roland Paulsen menar att LO borde kräva kortare arbetstid istället för full sysselsättning och hänvisar till arbetarrörelsens gamla paroll om åttatimmarsdag. Han glömmer att kravet om arbete åt alla är lika gammalt. För oss inom fackföreningsrörelsen har det aldrig funnits någon motsättning mellan dessa båda mål. Vi har genom facklig och politisk kamp genomfört en mängd olika arbetstidsförkortningar genom åren, som femdagarsvecka, sänkt pensionsålder, längre semester, föräldra- och studieledighet, kortad arbetstid för skiftarbetare, förkortad årsarbetstid med tidsbanker osv - samtidigt som produktiviteten successivt ökat.

 • Regeringens mål är att göra arbetslösa fattiga

  Den ekonomiska tryggheten för arbetslösa har rasat dramatiskt sedan 2006. Det är ingen slump utan en medveten politisk strategi utförd av den moderatledda alliansregeringen, skriver Oscar Ernerot, LO.

 • Vi accepterar inte tomma stolar

  När Hotell- och restaurangfacket, HRF, mötte sina arbetsgivare i Visita – tidigare SHR – den 8 maj uppträdde arbetsgivarparten på ett sätt som måste fördömas skarpt. 31 minuter var den tid arbetsgivaren hade till sitt förfogande för förhandling. Efter den mycket begränsade tiden krävde man ”frivillig medling”. Inte ens tre hundradelar av en sekund hade arbetsgivaren lust eller ork att ge varje medlem för att diskutera hennes eller hans lön och andra anställningsvillkor. I stället, menade man, skulle processen skjutas över till en statlig myndighet i princip direkt, utan seriösa förhandlingar. Det är en anmärkningsvärd abdikation från partsansvaret.

 • Per Bardhs 1-maj tal 2012

 • Ulla Lindqvists 1-maj tal 2012

 • Wanja Lundby-Wedins 1-maj tal 2012

 • ”Vi har fortfarande ett orättvist klassamhälle”

  1 MAJ Ord som arbetarklass, arbetareparti och arbetare dominerar första maj-parollerna och väcker känslor. Arbete är den viktigaste byggstenen i vårt samhälle. Därför är det så viktigt att alla som kan och vill arbeta i Sverige också får göra det. Och här går den tydligaste skiljelinjen mellan vänster och höger i svensk politik. Den borgerliga regeringens svaga punkt är att sysselsättningen är för låg, skriver LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin.

 • Utan kontroll förlorat välfärden legitimitet

  Ett försvar av välfärdsmodellen kräver både förbättrade ersättningar och en utvecklad kontroll. Därför bör, som en åtgärd av flera, Arbetsförmedlingenn ges i uppdrag att rapportera till socialförsäkringen om en arbetslös med försörjningsstöd inte aktivt söker jobb, hävdar LO-ekonomen Anna-Kirsti Löfgren i en ny rapport

 • Ingen ska riskera att dö på sitt jobb

  DEBATTEN: 2011 dog 61 personer i arbetsolyckor i Sverige. I dag, på fackföreningsrörelsens Workers Memorial Day, utlyser LO-förbunden en tyst minut för att hedra människor som mist sina liv på jobbet och kräver att regeringen storsatsar på arbetsmiljöområdet.

 • Vårbudgeten Sverige hade behövt

  Att använda reformutrymme till något annat än sänkta skatter bär tydligen så mycket emot att regeringen hellre står passiv inför stigande långtidsarbetslöshet. Det skriver LOs chefsekonom Ola Pettersson med anledning av vårbudgeten. Ola Pettersson lyfter även fram insatser mot arbetslösheten som skulle kunna sättas in redan n

 • Så skapar vi full sysselsättning

  Kampen för full sysselsättning är arbetarrörelsens mest grundläggande uppgift. Inför LO-kongressen i maj har LO:s styrelse utarbetat rapporten ”Full sysselsättning”. Inriktningen är annorlunda än regeringens sysselsättningspolitik, som har varit ensidigt fokuserad på drivkrafterna till arbete via förändringar i skatte- och försäkringssystemen. Denna politiks otillräcklighet, och dess negativa konsekvenser för trygghet och sammanhållning, blir allt mer uppenbar.

 • Funktionsnedsatta riskerar mer otrygghet

  I morgon, den 4 maj, lägger FunkA-utredningen fram sitt förslag till regeringen om åtgärder för att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete. Men skulle regeringen ta utredningens förslag i sin helhet är risken i stället att fler funktionsnedsatta går en otrygg framtid till mötes. Det skriver Patrick Roselin, ombudsman på LO och medlem av FunkA-utredningens expertgrupp.

 • Fel att riskkapitalister får lägre skatt

  Med en ny modell vill Anders Borg nu göra riskkapitalister till ett nytt skattefrälse. Förslaget innebär bland annat att personer som arbetar med riskkapital kommer få marginalskatten sänkt från cirka 57 procent till 30 procent. För en av Sveriges mest välbetalda yrkesgrupper innebär det ett undantag från de vanliga spelreglerna, skriver Ola Pettersson och Torbjörn Hållö, LO. I torsdags presenterade finansminister Anders Borg en ny modell för beskattning av riskkapitalister, det vill säga personer som arbetar som tjänstemän på riskkapitalfonder. Förslaget rönte väldigt begränsad uppmärksamhet, trots sitt uppseendeväckande innehåll.

 • Rätt att strejka mot dåliga kvinnolöner

  LO-samordningen: Därför ställer vi oss bakom Handels krav i avtalsförhandlingarna Vi inom LO-samordningen anser att kvinnor förtjänar lika höga löneökningar som män. Därför står vi bakom Handelsanställdas krav på löneökningar och tryggare anställningar i årets avtalsrörelse. Handels krav är rimliga. Kraven motsvarar vad som krävs för att kvinnorna inom handeln inte ska halka efter de mansdominerade yrkena ytterligare.

 • Kraven är lågt ställda

  Kraven på arbetsgivaren är för lågt ställda, när det gäller nystartsjobben. De är felaktigt utformade anser ombudsmannen vid LO Oscar Ernerot i en replik till Hillevi Engström

 • Återställ sjukförsäkringen

  Sjukförsäkringens grundidé har allvarligt skadats av alliansens förändringar. Därför vill vi att det tas större individuella hänsyn vid beslut om sjukpenning, skriver Kjell Rautio och Claes Jansson.

 • Jämställda löner fortfarande en utopi

  Svensk barnomsorg har genomgått en fantastisk utveckling under de senaste trettio åren. I dag jobbar närmare 100 000 personer i barnomsorgen och verksamheten får ofta höga betyg av de som brukar verksamheten, det vill säga föräldrarna. Inom barnomsorgen är lite drygt 95 procent kvinnor, det är en tydligt kvinnodominerad bransch.

 • Sverige ska bygga på kunskap inte låga löner, Annie Lööf!

  Mitt under avtalsrörelsen, då den svenska modellen prövas som mest, stör Hanna Wagenius, förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund centerparti vår partsmodell med en attack som förvånat såväl arbetsmarknadens parter som Centerpartiets vänner i regeringen. Istället för att prata om mer pengar i plånboken vill man nu införa en generell lönesänkning som ger mindre pengar. Till alla.

 • Alliansföreträdare vill skapa låglöneproletariat

  Avtalsrörelsen pågår för fullt och diskussionen om vad som är rimliga löner är intensiv. Men det handlar inte bara om löntagarnas löner och villkor i övrigt. Det handlar också om hur avtalsrörelsen bedrivs. Just nu har arbetsgivarna en taktik som innebär att de sitter med armarna i kors och vill överlåta förhandlandet åt staten, genom Medlingsinstitutet. Något egentligt förhandlande skulle det heller knappast bli frågan om eftersom Medlingsinstitutet redan slagit fast vad som ska gälla. Det som händer är ett allvarligt hot mot vår kollektivavtalsmodell som bygger på att fria parter förhandlar med varandra utan inblandning från staten.

 • ”Sverige är moget för en ny övergripande skattereform”

  LO och Saco gör gemensam sak. De många ändringarna i skattesystemet sedan den stora skatte­reformen 1990/91 har gjort det ineffektivt och svåröverskådligt. För att klara framtida utmaningar i form av en åldrande befolkning och internationell skattekonkurrens behövs nu en bred, parlamentarisk översyn. Om arbetet inleds under det närmaste året kan en skattereform genomföras under nästa mandatperiod, skriver Ola Pettersson och Gunnar Wetterberg.

Sida 11 av 241...891011121314...24