Övriga tal och artiklar

 • Kraven är lågt ställda

  Kraven på arbetsgivaren är för lågt ställda, när det gäller nystartsjobben. De är felaktigt utformade anser ombudsmannen vid LO Oscar Ernerot i en replik till Hillevi Engström

 • Återställ sjukförsäkringen

  Sjukförsäkringens grundidé har allvarligt skadats av alliansens förändringar. Därför vill vi att det tas större individuella hänsyn vid beslut om sjukpenning, skriver Kjell Rautio och Claes Jansson.

 • Jämställda löner fortfarande en utopi

  Svensk barnomsorg har genomgått en fantastisk utveckling under de senaste trettio åren. I dag jobbar närmare 100 000 personer i barnomsorgen och verksamheten får ofta höga betyg av de som brukar verksamheten, det vill säga föräldrarna. Inom barnomsorgen är lite drygt 95 procent kvinnor, det är en tydligt kvinnodominerad bransch.

 • Sverige ska bygga på kunskap inte låga löner, Annie Lööf!

  Mitt under avtalsrörelsen, då den svenska modellen prövas som mest, stör Hanna Wagenius, förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund centerparti vår partsmodell med en attack som förvånat såväl arbetsmarknadens parter som Centerpartiets vänner i regeringen. Istället för att prata om mer pengar i plånboken vill man nu införa en generell lönesänkning som ger mindre pengar. Till alla.

 • Alliansföreträdare vill skapa låglöneproletariat

  Avtalsrörelsen pågår för fullt och diskussionen om vad som är rimliga löner är intensiv. Men det handlar inte bara om löntagarnas löner och villkor i övrigt. Det handlar också om hur avtalsrörelsen bedrivs. Just nu har arbetsgivarna en taktik som innebär att de sitter med armarna i kors och vill överlåta förhandlandet åt staten, genom Medlingsinstitutet. Något egentligt förhandlande skulle det heller knappast bli frågan om eftersom Medlingsinstitutet redan slagit fast vad som ska gälla. Det som händer är ett allvarligt hot mot vår kollektivavtalsmodell som bygger på att fria parter förhandlar med varandra utan inblandning från staten.

 • ”Sverige är moget för en ny övergripande skattereform”

  LO och Saco gör gemensam sak. De många ändringarna i skattesystemet sedan den stora skatte­reformen 1990/91 har gjort det ineffektivt och svåröverskådligt. För att klara framtida utmaningar i form av en åldrande befolkning och internationell skattekonkurrens behövs nu en bred, parlamentarisk översyn. Om arbetet inleds under det närmaste året kan en skattereform genomföras under nästa mandatperiod, skriver Ola Pettersson och Gunnar Wetterberg.

 • Vi kräver högre lön för kvinnodominerade yrken

  På internationella kvinnodagen den 8 mars förtjänar det att påminna om att Sverige utvecklats till ett av världens mest jämställda länder, bara under min levnadstid. Men än återstår mycket att göra.

 • Svenska familjer vill vara mer jämställda

  Drömmen om hemmafrun är överdriven. Dagens föräldrar vill dela på ansvaret för hem och familj. Hela 75 procent av svenskarna anser att det är bäst att båda föräldrarna arbetar och delar ansvaret mellan sig. Bara en av tio föredrar att kvinnan arbetar deltid, och ännu färre förordar en hemmafrumodell. Det visar en ny undersökning som LO låtit Novus Opinion utföra.

 • Moderaterna har inget att komma med

  Tomas Tobé skriver att Moderaterna vill utveckla arbetslinjen. Och han beskriver Alliansens misslyckade arbetsmarknadspolitik som reformer. Det är mycket allvarligt att Alliansen inte tar sitt ansvar och inser konsekvenserna av sin misslyckade politik utan i stället förordar än mer av den medicin som inte fungerar, skriver Oscar Ernerot, LO.

 • ”Ni tar avstånd från en mer jämställd arbetsmarknad”

  Lönerelationerna på arbetsmarknaden kan inte låsas i det läge som råder just nu. Värdediskrimineringen av kvinnodominerade branscher hör inte hemma på en modern arbetsmarknad. Genom att både skydda konkurrenskraften och samtidigt steg för steg uppnå mer rättvisa löner värnar vi bäst den svenska avtalsmodellen, skriver LO:s Wanja Lundby-Wedin och Per Bardh i en replik.

 • Sverige ska inte bindas av pakten

  Regeringen och riksdagen måste tydligt deklarera att Sverige inte på några villkor kommer att låta sig bindas av europaktens regler, ens om de blir fördragsfästa. Utan en sådan deklaration kan LO inte stödja ett svenskt deltagande. Det skriver Wanja Lundby-Wedin och samtliga LO-förbund.

 • ”Vds årslön lika stor som en industriarbetares livstidslön”

  I dag presenteras den elfte rapporten i LOs serie om maktelitens inkomstutveckling. Rapporten speglar den svenska maktelitens inkomstutveckling från år 1950 fram till år 2010. Årets rapport har namnet ”Makteliten – kommer tillbaka”. Ett passande namn då maktelitens inkomster, efter en nedgång under finanskrisen, nu åter växer snabbare än industriarbetarnas löner. I genomsnitt har en medlem av makteliten inkomster motsvarande 17 gånger vad en industriarbetare har i lön. Om vi enbart tittar på den ekonomiska makteliten, toppchefer inom näringslivet, så hade denna grupp en inkomst motsvarande 46 industriarbetarlöner. I årets rapport görs också en särskild undersökning av ”mjuka bonusar”, så som bostadsförmåner och privat sjukvård, för toppchefer inom näringslivet.

 • Sverige behöver en mer aktiv jobbpolitik

  Utan tvekan är jobbfrågan avgörande för Sverige. Arbetslösheten är idag alarmerande hög. Regeringen gör för lite åt det och i den allmänna debatten pratar vi för lite om det. I Katrineholm som jag besöker idag är 901 personer öppet arbetslösa och 982 personer i program med aktivitetsstöd. Katrineholm har en arbetslöshet som är högre än genomsnittet i landet och här, liksom i landet i övrigt, behövs kraftfulla insatser för att Sverige återigen ska nå full sysselsättning.

 • Replik: Det är borgarnas fel – vi inom LO vill höja ersättningsnivåerna från a-kassan

  Nej, Anna Wästersved, det är inte facket, det är den borgerliga alliansregeringen som bestämt att du bara får 54 procent av lönen i ersättning från a-kassan. Vi inom LO har länge jobbat för att ersättningsnivåerna ska höjas. Vi tycker också att det är fel att det är dyrare att vara med i a-kassan om man löper hög risk för att bli arbetslös. På sikt tycker vi även att villkoren måste ändras så att fler får rätt till ersättning.

 • ”Onyanserad debatt om arbetstidsförkortning”

  Debatten om arbetstidsförkortning har börjat att pyra igen efter ungefär ett decennium av mer eller mindre monumental tystnad. Frågans aktualitet går i vågor och väcker alltid starka reaktioner, såväl bland dem som är mot förkortad arbetstid som bland dem som är för.

 • Verklighetsfrånvänt, Reinfeldt!

  Fredrik Reinfeldts utspel om att vi i framtiden bör jobba upp till 75 år är en verklighetsfrånvänd skrivbordsprodukt som helt uppenbart är framplockad av någon som inte har en aning om hur det ser ut på våra arbetsplatser idag. Medlemmarna i LO-kollektivet har ofta ett mer slitsamt arbete än många tjänstemän. Detta är också något som tydligt syns på pensionsåldern.

 • Regeringens fel att många lämnar a-kassan

  Inte ens var femte svensk orkar jobba till 65 En och en halv miljon svenskar står i dag utan arbetslöshetsförsäkring. Det är en tredjedel av den svenska arbetskraften. Regeringens enda strategi för att lösa problemet är att utreda frågan om en obligatorisk försäkring, något som kan låta bra men som inte förbättrar villkoren för det stora flertalet arbetslösa.

 • Det krävs fler och bättre jobb

  • INTE FÖRRÄN TIMANSTÄLLNINGEN BLIR EN FAST ANSTÄLLNING KAN LIVET BÖRJA PÅ RIKTIGT. Arbetsmiljö och arbetets innehåll upplevs som viktiga delar när unga människor uttrycker sina åsikter arbetslivet. Det skriver Lasse Thörn från LO och Peter Kennerfalk som betonar att arbetsgivarna måste kunna erbjuda kvalitet i arbetet.

 • Regeringens arbetslinje har fel byggstenar

  Svenskt Näringsliv skriver i SvD 29 januari om hur arbetsmarknadspolitiken brister. Vi delar tveklöst uppfattningen att arbetsmarknadspolitiken i nuläget är dåligt utformad. Men lösningen på arbetslösheten heter inte jobbskatteavdrag eller privatisering av Arbetsförmedlingen. Lösningen finns i bättre kvalitet, mer rustande och utbildande åtgärder i arbetsmarknadspolitiken.

 • ”Ny skattereform behövs med brett stöd i riksdagen”

  LO-rapport i dag. Sverige behöver en bred översyn av skattesystemet. Målsättningen bör vara att den under nästa mandatperiod leder till en skattereform med brett parlamentariskt stöd. En viktig del i arbetet är att bättre utnyttja den stabila skattebas som fastigheter utgör. En arvsskatt är också eftersträvansvärd ur ett rättviseperspektiv. Dessutom finns stort behov av att införa europeiska avgifter och skatter som stärker bankernas incitament att ha hög kapitaltäckning, skriver Ola Pettersson och Torbjörn Hållö.

Sida 12 av 241...9101112131415...24