Övriga tal och artiklar

 • Ulla Lindqvists 1-maj tal 2012

 • Wanja Lundby-Wedins 1-maj tal 2012

 • ”Vi har fortfarande ett orättvist klassamhälle”

  1 MAJ Ord som arbetarklass, arbetareparti och arbetare dominerar första maj-parollerna och väcker känslor. Arbete är den viktigaste byggstenen i vårt samhälle. Därför är det så viktigt att alla som kan och vill arbeta i Sverige också får göra det. Och här går den tydligaste skiljelinjen mellan vänster och höger i svensk politik. Den borgerliga regeringens svaga punkt är att sysselsättningen är för låg, skriver LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin.

 • Utan kontroll förlorat välfärden legitimitet

  Ett försvar av välfärdsmodellen kräver både förbättrade ersättningar och en utvecklad kontroll. Därför bör, som en åtgärd av flera, Arbetsförmedlingenn ges i uppdrag att rapportera till socialförsäkringen om en arbetslös med försörjningsstöd inte aktivt söker jobb, hävdar LO-ekonomen Anna-Kirsti Löfgren i en ny rapport

 • Ingen ska riskera att dö på sitt jobb

  DEBATTEN: 2011 dog 61 personer i arbetsolyckor i Sverige. I dag, på fackföreningsrörelsens Workers Memorial Day, utlyser LO-förbunden en tyst minut för att hedra människor som mist sina liv på jobbet och kräver att regeringen storsatsar på arbetsmiljöområdet.

 • Vårbudgeten Sverige hade behövt

  Att använda reformutrymme till något annat än sänkta skatter bär tydligen så mycket emot att regeringen hellre står passiv inför stigande långtidsarbetslöshet. Det skriver LOs chefsekonom Ola Pettersson med anledning av vårbudgeten. Ola Pettersson lyfter även fram insatser mot arbetslösheten som skulle kunna sättas in redan n

 • Så skapar vi full sysselsättning

  Kampen för full sysselsättning är arbetarrörelsens mest grundläggande uppgift. Inför LO-kongressen i maj har LO:s styrelse utarbetat rapporten ”Full sysselsättning”. Inriktningen är annorlunda än regeringens sysselsättningspolitik, som har varit ensidigt fokuserad på drivkrafterna till arbete via förändringar i skatte- och försäkringssystemen. Denna politiks otillräcklighet, och dess negativa konsekvenser för trygghet och sammanhållning, blir allt mer uppenbar.

 • Funktionsnedsatta riskerar mer otrygghet

  I morgon, den 4 maj, lägger FunkA-utredningen fram sitt förslag till regeringen om åtgärder för att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete. Men skulle regeringen ta utredningens förslag i sin helhet är risken i stället att fler funktionsnedsatta går en otrygg framtid till mötes. Det skriver Patrick Roselin, ombudsman på LO och medlem av FunkA-utredningens expertgrupp.

 • Fel att riskkapitalister får lägre skatt

  Med en ny modell vill Anders Borg nu göra riskkapitalister till ett nytt skattefrälse. Förslaget innebär bland annat att personer som arbetar med riskkapital kommer få marginalskatten sänkt från cirka 57 procent till 30 procent. För en av Sveriges mest välbetalda yrkesgrupper innebär det ett undantag från de vanliga spelreglerna, skriver Ola Pettersson och Torbjörn Hållö, LO. I torsdags presenterade finansminister Anders Borg en ny modell för beskattning av riskkapitalister, det vill säga personer som arbetar som tjänstemän på riskkapitalfonder. Förslaget rönte väldigt begränsad uppmärksamhet, trots sitt uppseendeväckande innehåll.

 • Rätt att strejka mot dåliga kvinnolöner

  LO-samordningen: Därför ställer vi oss bakom Handels krav i avtalsförhandlingarna Vi inom LO-samordningen anser att kvinnor förtjänar lika höga löneökningar som män. Därför står vi bakom Handelsanställdas krav på löneökningar och tryggare anställningar i årets avtalsrörelse. Handels krav är rimliga. Kraven motsvarar vad som krävs för att kvinnorna inom handeln inte ska halka efter de mansdominerade yrkena ytterligare.

 • Kraven är lågt ställda

  Kraven på arbetsgivaren är för lågt ställda, när det gäller nystartsjobben. De är felaktigt utformade anser ombudsmannen vid LO Oscar Ernerot i en replik till Hillevi Engström

 • Återställ sjukförsäkringen

  Sjukförsäkringens grundidé har allvarligt skadats av alliansens förändringar. Därför vill vi att det tas större individuella hänsyn vid beslut om sjukpenning, skriver Kjell Rautio och Claes Jansson.

 • Jämställda löner fortfarande en utopi

  Svensk barnomsorg har genomgått en fantastisk utveckling under de senaste trettio åren. I dag jobbar närmare 100 000 personer i barnomsorgen och verksamheten får ofta höga betyg av de som brukar verksamheten, det vill säga föräldrarna. Inom barnomsorgen är lite drygt 95 procent kvinnor, det är en tydligt kvinnodominerad bransch.

 • Sverige ska bygga på kunskap inte låga löner, Annie Lööf!

  Mitt under avtalsrörelsen, då den svenska modellen prövas som mest, stör Hanna Wagenius, förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund centerparti vår partsmodell med en attack som förvånat såväl arbetsmarknadens parter som Centerpartiets vänner i regeringen. Istället för att prata om mer pengar i plånboken vill man nu införa en generell lönesänkning som ger mindre pengar. Till alla.

 • Alliansföreträdare vill skapa låglöneproletariat

  Avtalsrörelsen pågår för fullt och diskussionen om vad som är rimliga löner är intensiv. Men det handlar inte bara om löntagarnas löner och villkor i övrigt. Det handlar också om hur avtalsrörelsen bedrivs. Just nu har arbetsgivarna en taktik som innebär att de sitter med armarna i kors och vill överlåta förhandlandet åt staten, genom Medlingsinstitutet. Något egentligt förhandlande skulle det heller knappast bli frågan om eftersom Medlingsinstitutet redan slagit fast vad som ska gälla. Det som händer är ett allvarligt hot mot vår kollektivavtalsmodell som bygger på att fria parter förhandlar med varandra utan inblandning från staten.

 • ”Sverige är moget för en ny övergripande skattereform”

  LO och Saco gör gemensam sak. De många ändringarna i skattesystemet sedan den stora skatte­reformen 1990/91 har gjort det ineffektivt och svåröverskådligt. För att klara framtida utmaningar i form av en åldrande befolkning och internationell skattekonkurrens behövs nu en bred, parlamentarisk översyn. Om arbetet inleds under det närmaste året kan en skattereform genomföras under nästa mandatperiod, skriver Ola Pettersson och Gunnar Wetterberg.

 • Vi kräver högre lön för kvinnodominerade yrken

  På internationella kvinnodagen den 8 mars förtjänar det att påminna om att Sverige utvecklats till ett av världens mest jämställda länder, bara under min levnadstid. Men än återstår mycket att göra.

 • Svenska familjer vill vara mer jämställda

  Drömmen om hemmafrun är överdriven. Dagens föräldrar vill dela på ansvaret för hem och familj. Hela 75 procent av svenskarna anser att det är bäst att båda föräldrarna arbetar och delar ansvaret mellan sig. Bara en av tio föredrar att kvinnan arbetar deltid, och ännu färre förordar en hemmafrumodell. Det visar en ny undersökning som LO låtit Novus Opinion utföra.

 • Moderaterna har inget att komma med

  Tomas Tobé skriver att Moderaterna vill utveckla arbetslinjen. Och han beskriver Alliansens misslyckade arbetsmarknadspolitik som reformer. Det är mycket allvarligt att Alliansen inte tar sitt ansvar och inser konsekvenserna av sin misslyckade politik utan i stället förordar än mer av den medicin som inte fungerar, skriver Oscar Ernerot, LO.

 • ”Ni tar avstånd från en mer jämställd arbetsmarknad”

  Lönerelationerna på arbetsmarknaden kan inte låsas i det läge som råder just nu. Värdediskrimineringen av kvinnodominerade branscher hör inte hemma på en modern arbetsmarknad. Genom att både skydda konkurrenskraften och samtidigt steg för steg uppnå mer rättvisa löner värnar vi bäst den svenska avtalsmodellen, skriver LO:s Wanja Lundby-Wedin och Per Bardh i en replik.

Sida 12 av 251...9101112131415...25