Övriga tal och artiklar

 • LOs tre goda råd till Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen har fått en ny styrelse. Den borde ställa krav på regeringen för att bekämpa massarbetslösheten. Det viktigaste är att utbilda arbetssökande för att möta arbetsmarknadens behov. Det skriver LO:s Karl-Petter Thorwaldsson och Linda Grape. Igår sammanträdde Arbetsförmedlingens nya styrelse för första gången. Efter en tid med en avlövad ledning för en av landets viktigaste myndigheter är platserna runt bordet äntligen fyllda. Tyvärr hålls dörren till styrelserummet fortfarande stängd för arbetsmarknadens parter.

 • Jobbförmedlingen behöver privatiseras mindre – inte mer

  ARBETSFÖRMEDLINGEN Den borgerliga alliansen har genomfört hastiga och dåligt förberedda förändringar av Arbetsförmedlingen. SVT:s jobbgranskning har visat hur samvetslösa arbetsgivare kunnat sko sig på okontrollerade generösa bidrag, vilket i sin tur kört förtroendet för myndigheten i botten. När Kristdemokraterna nu föreslår ytterligare privatiseringar som lösningen på misskötseln, är det ingenting annat än djupt oansvarigt, skriver Oscar Ernerot, LO, i en replik till Andreas Carlson (KD).

 • Tydlig stimulans kan ge Sverige 100 000 nya jobb

  Det finns ett behov av omfattande åtgärder inom ramen för finanspolitiken. Med en tydlig finanspolitisk stimulans i storleksordningen 70 miljarder kan vi skapa cirka 100 000 nya jobb på bara några års tid. En sådan satsning skulle bidra till att arbetslösheten sjunker med 2 procentenheter. Det skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson, Åsa-Pia Järliden Bergström och Lars Ernsäter i årets konjunkturprognos.

 • Regeringens reformer har skadat arbetsmarknaden

  Regeringens bidrag till företagare utan någon grundlig kontroll och uppföljning snedvrider konkurrensen och utsätter de anställda för risken att bli utnyttjade, skriver Oscar Ernerot och Claes-Mikael Jonsson, LO.

 • LO fortsätter kamp för mer jämställd föräldraförsäkring

  Den feministiska agenda som S vill driva kräver mål, mod och trovärdighet. Trovärdighet kan bara uppnås med en konkret politik, något vi inte kunnat se från S i föräldraförsäkringsfrågan, skriver Joa Bergold, LO.

 • Politiskt undantagstillstånd härskar i Europa

  Under Angela Merkels deklaration: faller euron faller Europa, har både rättsstatens ideal om förutsebarhet och demokratins grundtanke om ansvar och legitimitet satts ur spel. Förutsättningarna för ett förtroendefullt samarbete i Europa har försämrats avsevärt. Nu måste oppositionen i Europa omvärdera den utstakade vägen med åtstramningspolitik och avregleringar. Det är dags att byta kurs. Det skriver Claes-Mikael Jonsson jurist LO.

 • ”Bara intresserade av billig arbetskraft”

  Johan Norberg angriper bland annat LO för att vi skulle ge en felaktig bild av arbetskraftsreformen som trädde i kraft i december 2008. Norberg fortsätter näringslivets tradition att vilseleda i frågan om Arbetskraftsinvandring. Jag hittar inte ett enda rätt i Norbergs historiebeskrivning. Sverige har i likhet med majoriteten av västländer alltid beviljat arbetstillstånd om det bara går att belägg att rekryteringen hänger ihop med rekryteringssvårigheter eller arbetsbrist.

 • Välfärdens skattepengar ska gå till välfärden

  Företagare inom välfärden hotas inte av LOs förslag om samhällsbolag. Det förbättrar möjligheterna till kvalitetsutveckling inom den viktiga vård och omsorgssektorn, replikerar LOs utredare.

 • Kom ner från läktaren Maria! Vad är du rädd för?

  Regeringen är knäpptyst i fråga om vinster i välfärden. Är det av rädsla för de egna väljarna och gräsrötternas åsikter i frågan som man avhåller sig från att ge besked, undrar Kjell Rautio (LO).

 • LO: Almega vill motverka hög facklig organiseringsgrad

  För LO är det centralt att värna små inkomstskillnader eftersom det ger ett mer jämlikt samhälle. I det har den fackliga organiseringen särskild vikt, skriver Ulrika Vedin, LO-utredare i replik till Almega

 • LO: Läge att bredda vägen till a-kassa

  Arbetslöshetsförsäkringen behöver nytt studerandevillkor och höjt tak. Oskäliga krav ställs nu på arbetsmarknadsförankring. Det skriver LO-utredaren Ulrika Vedin i replik till MP.

 • Välfärden är inte juristernas val

  För den som vill skapa osäkerhet är det enkelt att klä politisk ideologi i juridisk dräkt. Men det är inte jurister som avgör hur den svenska välfärdssektorn ska utformas, det är politikerna, skriver de fackliga juristerna Claes-Mikael Jonsson och Dan Holke.

 • Unga ska ha rätt till trygg arbetsmarknad

  Det är hög tid slå hål på myten om att unga föredrar tillfälliga anställningar. Unga ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden på ett sätt som ger trygghet, skriver LO-företrädare.

 • En bankunion kan ge Sverige rätt trygghet

  Det är hög tid för finansminister Anders Borg att lägga de politiska utspelen åt sidan och istället fokusera på att skapa en tryggare europeisk banksektor. Sverige har all anledning att söka den trygghet som en gemensam bankunion kan ge, skriver Ola Pettersson och Torbjörn Hållö, LO.

 • EU behöver en fördragsändring

  Allt fler europeiska ledare talar om nödvändigheten av att förändra EUs fördrag. Det är viktigt att Sverige tar en aktiv roll i dessa diskussioner, skriver LO-utredaren Johan Danielsson.

 • Flexibilitet skapas på arbetarnas bekostnad

  Allt fler arbetar som bemanningsanställda - anställda i ett företag men uthyrda till ett annat. LO presenterar i en ny rapport hur de bemanningsanställda själva upplever sin yrkessituation. Bilden är mörk: sämre arbetsmiljö, mer monotont arbete och en allmän ryckighet i tillvaron. Nio av tio vill helst vara anställda direkt av kundföretaget.

 • Arbetsmarknaden polariseras

  Bilden av en tudelad abetsmarknad är tydlig. Vissa löntagare, ofta med kortare utbildning, får allt sämre möjligheter i arbetslivet. Klyftorna ökar och en maktförskjutning sker till arbetsgivarnas fördel, skriver Thomas Carlén och Ulrika Vedin, LO samt Sven Ljung, Byggnads.

 • Borg är för optimistisk

  LO:s konjunkturprognos som presenteras i dag är betydligt mer pessimistisk än regeringens siffror. Den svaga internationella utvecklingen hinner i kapp Sverige. Arbetslösheten kommer under de närmaste åren att ligga på 8,5 procent. Det skriver Ola Pettersson, Åsa-Pia Järliden Bergström och Lars Ernsäter, LO.

 • Vill Borg göra Sverige till ett skatteparadis?

  I ett Europa som faller samman tar regeringen ett första steg för att positionera Sverige som ett skatteparadis för bolag. Länder som behöver skatteintäkter utsätts nu för Reinfeldts och Borgs osunda konkurrens, när bolagsskatten sänks nästa år, skriver LO-juristen Claes-Mikael Jonsson tillsammans med Kristoffer Arvidsson-Thonäng, utredare Seko.

 • Regeringen bör hjälpa Ingves att sänka räntan!

  Riksbankschefen Stefan Ingves var befriande tydlig på Brännpunkt 18/10. Ingves gjorde klart att Riksbanken anser sig tvingad att hålla en hög reporänta eftersom det politiska systemet inte agerar mot den höga privata skuldsättningen i Sverige. Nu är det upp till regering och myndigheter att hjälpa Ingves, skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson och Torbjörn Hållö.

Sida 10 av 251...78910111213...25