Fråga facket Fråga facket

Fast heltid procent 2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Makten över sitt liv

De allra flesta måste lönearbeta för att försörja sig. Anknytningen till arbetet är ofta avgörande för möjligheten att ha kontroll över och makten att forma sitt liv. Att veta att anställningen är tillsvidare och att arbetstiden är så pass lång att den ger tillräckligt i plånboken för att klara normala levnadskostnader är avgörande. Detsamma gäller möjligheten att kunna kombinera arbete och familj.

LO:s utgångspunkt är att trygga anställningar är tillsvidare (fast) och på heltid.

Tillgången på tillsvidareanställningar och heltidsarbete varierar stort beroende på om du är kvinna eller man, och huruvida du jobbar inom arbetar eller tjänstemannayrken.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 41 69
Män 75 84