Fråga facket Fråga facket

Har fast anställning på heltid 2018


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Ett tryggt jobb är både fast och på heltid

  • Att veta att anställningen är fast och att arbetstiden är så pass lång att den ger tillräckligt i plånboken för att klara normala levnadskostnader lägger grunden för många andra livsvillkor. Inte minst möjligheten att få kontroll över sin arbetstid och fritid och för att påverka fördelningen av omsorgen om barnen och hushållsarbetet i mer jämställd riktning.
  • LOs definition av ett tryggt och stabilt jobb är att det både är fast och på heltid. Tillgången till fasta heltidsanställningar varierar dock stort beroende på om du är kvinna eller man, och huruvida du jobbar inom arbetar- eller tjänstemannayrken.
  • Endast 43 procent av kvinnor i arbetaryrken har en anställning som är både fast och på heltid. Bland kvinnor i tjänstemannayrken är motsvarande siffra 68 procent. Män ligger över lag bäst till vad gäller de trygga jobben. Allra högst andel fasta anställningar på heltid har män i tjänstemannayrken, 82 procent. För män i arbetaryrken är andelen 74 procent.
  • För att råda bot på bristen på fasta heltidsanställningar krävs strukturella förändringar. Det krävs bland annat hög facklig organisering och kamp och ett politiskt ramverk som både stärker individen och möjliggör trygga jobb oavsett kön och klass.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 43 68
Män 74 82