Fråga facket Fråga facket

Heltidsarbetande före och efter föräldraledighet år 2012


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Föräldraledighet påverkar

Diagrammet visar andelen föräldrar som arbetar heltid före och efter de varit föräldralediga. Hälften av kvinnorna i arbetaryrken arbetar deltid redan innan de varit föräldralediga med sitt första barn. Efter föräldraledigheten sjunker andelen heltidsarbetande ytterligare något.

Nästan nio av tio av tio kvinnor i tjänstemannayrken arbetar heltid innan de blir mödrar. Efter föräldraledigheten sjunker andelen heltidsarbetande ansenligt.

Deltid norm för arbetarkvinnor

Deltidsarbete är en fråga för kvinnor, men medan kvinnor i tjänstemannayrken ofta har en heltid att gå tillbaka till är deltidsarbetet norm i kvinnodominerade arbetaryrken. Män i arbetaryrken arbetar i högre grad heltid efter att de har varit föräldralediga. Män i tjänstemannayrken tycks i större utsträckning anpassa sina arbetstider efter sitt föräldraskap.

Angående statistiken

 

  • Heltid före föräldraledighet avser år 2009.
  • Heltid efter föräldraledighet avser år 2012.

 

Visa tabell
  Arbetare/Kvinnor Arbetare/Män Tjänstemän/Kvinnor Tjänstemän/Män  
Före föräldraledighet 48% 88% 87% 95%  
Efter föräldraledighet 43% 90% 68% 91%