Fråga facket Fråga facket

Korttidsarbete - kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Diagrammet visar att kvinnor generellt arbetar inom branscher där färre fått möjligheten till korttidsarbete.

Korttidsarbete är ett ekonomiskt stöd av staten som tillåter anställda att gå ned i arbetstid och samtidigt behålla en stor del av sin lön. Eftersom staten subventionerar lönen för den i korttidsarbete minskar företagens personalkostnader. Korttidsarbete kräver att både arbetsgivare och arbetstagare är överens om den tillfälliga sänkningen av arbetstiden.

Notera: Statistiken för korttidsarbete finns endast på branschnivå. För att beräkna hur stor andel av korttidsarbetet som erbjuds kvinnor och män, respektive arbetare och tjänstemän, har vi här varit tvungna att göra antagandet att antalet korttidspermitteringar inom varje bransch fördelas jämlikt till kvinnor och män, arbetare och tjänstemän, inom varje bransch. Vi har använt oss av statistiken över uppdelningen av kvinnor och män, arbetare och tjänstemän inom varje bransch som finns tillgänglig i LOs lönerapport 2020.

Visa tabell
  Kvinnor i arbetaryrken Män i arbetaryrken Kvinnor i tjänstemannayrken Män i tjänstemannayrken
Antal 115 416 192 313 119 333 170 136