Fråga facket Fråga facket

Tillgång till insatser för att minska smitta på arbetet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Arbetsmarknaden under pandemin är tudelad för både kvinnor och män i arbetaryrken. En grupp på kanske hälften av arbetarna har i hög utsträckning fått tillgång till smittskydd, skyddsutrustning, utbildning samt möjlighet att hålla fysiskt avstånd till andra i arbetet. Den andra gruppen, ungefär en tredjedel av arbetarna, har haft en alltför dålig tillgång till skyddsåtgärder.

Visa tabell
  Hög utsträckning kvinnor Låg utsträckning kvinnor Hög utsträckning män Låg utsträckning män
Smittskydd för anställda 64 17 57 22
Smittskydd för tredje person 64 14 49 16
Möjlighet att hålla fysiskt avstånd 39 48 49 32
Tillgång till personlig skyddsutrustning 45 37 44 33
Fått utbildning 40 35 29 41