Övriga tal och artiklar

 • Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring hjälper inte de arbetlösa

  Arbetslösheten i Sverige är högre än många tror; fortfarande nära åtta procent. I Gävleborgs län var ca 11 900 personer eller 8,5 procent arbetslösa första kvartalet 2011 (SCB AKU). Regeringen talar mycket om Sveriges goda ekonomi, men mindre om det lidande och det slöseri som arbetslösheten innebär.

 • Sjukförsäkringen kan bli bättre i dag

  Trots massiv kritik från fackföreningsrörelsen, handikapporganisationerna, den politiska oppositionen, forskarsamhället, kyrkorna och en stark folkopinion vägrar alliansregeringen att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för att skapa en rimlig och rättssäker sjukförsäkring.

 • Grekland är konkursfärdig

  Inom kort ska det grekiska parlamentet pröva om det finns stöd för Pasok-regeringens åtstramningar. Utfallet är i skrivande stund osäkert. Men även om regeringen får stöd återstår stora problem. I denna artikel ger jag min bild av ett antal centrala frågeställningar kopplade till krisen.

 • Ny Gemenskaps vräkning en katastrof för stans hemlösa

  I snart 40 år har Ny Gemenskap funnits i ett gårdshus på Kammakargatan 36. Nu hotas föreningen av vräkning, vilket skulle innebära en katastrof för Stockholms hemlösa. Många av dem som byggt upp sina liv med Ny Gemenskap som enda trygga plats känner sig nu rädda, hotade och förtvivlade. Det måste finnas en lösning så att Ny Gemenskap kan få finnas kvar på Kammakargatan, skriver LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin, Stockholms biskop Eva Brunne med flera.

 • The poor state of Europe

 • Solidarisk lönebildning kräver facklig samordning

  Publicerad i LO-tidningen den 7 juni 2011. I den kommande avtalsrörelsen kommer LO och LOs förbund att kräva höjda reallöner för alla medlemmar – en höjning betydligt över inflationen. Redan innan det har skett några förhandlingar har arbetsgivarna hamnat i upplösningstillstånd och siar om kaos på den svenska arbetsmarknaden.

 • Därför demonstrerar jag 1 maj i Gävle och Ockelbo

  Publicerad i Arbetarbladet den 30 april 2011 När jag i år firar Första maj i Gävle och i Ockelbo så gör jag det för att jag vill vända den utveckling vi nu ser i Sverige. För när regeringen visar sina siffror och tabeller om hur bra allt gå...

 • Flexibilitetskrav skapar ofrivilligt företagande

  Publicerad i Piteå-tidningen den 30 april 2011 Arbetsgivarnas krav på flexibilitet sträcker sig allt längre. I förra avtalsrörelsen stod striden om bemanningsföretagen. I den avtalsrörelse som snart startar kommer en viktig facklig fråga sannolikt att vara hur företagen ska få handskas med personer som har egna firmor, så kallad F-skattare.

 • Wanja Lundby-Wedin inför första maj

  Publicerad i Blekinge läns tidning 30 april 2011 På söndag har jag förmånen att få tala vid Socialdemokraternas och fackets gemensamma förstamajfirande både i Ronneby och i Karlskrona. Det är en speciell och traditionsfylld dag för många av...

 • Inget samband mellan ingångslöner och arbetslöshet

  Debattartikel i SvD 30 april 2011 Inom facket har vi en solidarisk syn på lönepolitiken. Rättvisa för facket innebär lika lön för likvärdigt arbete, jämlikhet genom minskade löneskillnader samt jämställda löner mellan kvinnor och män. F

 • Sänkta löner fel väg att gå för att få fler i arbete

  Publicerad i VLT den 15 april 2011 I går hade LO-distrikten i Mellansverige och Västmanland årsmöte i Västerås. De representerar nära 200.000 löntagare i privat och offentlig sektor – löntagare med rättmätiga krav på arbete med justa löner och villkor.

 • Gymnasiebygget vilar på lös grund

  Publicerat på Dagens Arena 30 mars 2011 Enligt en granskning gjord av Dagens Nyheter har förstahandsansökningarna till yrkesprogrammen sjunkit kraftigt i Stockholm, Göteborg och Malmö i den första sökomgången. En viktig förändring är att gy...

 • Vi måste våga se systemfelen

  Publicerad i Svenska Dagbladet 1 april 2011 Bilden av Sverige är att det går bra just nu. Men den gäller inte alla. Vi har i dag ett arbetsliv som i ökad utsträckning sorterar bort människor med nedsatt arbetsförmåga, trots att de själva inget hellre vill än att arbeta.

 • Fas 3 konkurrerar ut andra arbetsmarknadspolitiska program

  Publicerad i Sundsvalls tidning 29 mars 2011 Replik på Tomas Tobé (M), Lena Asplund (M) och Eva Lohman (M) i ST 18/3 Det är uppenbart att vi har helt olika uppfattning om vad en aktiv arbetsmarknadspolitik innebär. Det behövs mer tidiga åtgär...

 • Öka kvaliteten i gymnasieskolan

  Publicerad i Corren 29 mars 2011 Den 22 mars medverkade jag på konferensen Vuxenutbildning i samverkan och utveckling i Linköping, där många som arbetar med vuxnas lärande samlas för att lära mer om lärande. Det gjorde jag med glädje. Vuxen...

 • S måste återupprätta tron på politikens möjligheter

  Publicerad i DN den 24 mars 2011 I helgen väljer Socialdemokraterna en ny partiledning. Det markerar en nystart efter höstens valnederlag. Socialdemokraterna ska återigen hitta den vägvinnande formeln som kombinerar tillväxt och utveckling och förenar breda grupper i vårt samhälle i vetskapen om att alla tjänar på rättvisa.

 • EU vill styra över lönenivåerna

  Publicerad i Norrköpings tidningar den 16 mars 2011 Efter den ekonomiska krisen har spänningarna inom eurozonen blivit allt större. För att hantera krisen har EU-kommissionen presenterat ett lagstiftningspaket för att stärka den ekonomiska styrningen. Vår bedömning är att om kommissionens förslag antas utan förändringar kan konsekvenserna för den svenska kollektivavtalsmodellen komma att bli långtgående samtidigt som makten över lönebildningen flyttas till EU.

 • Fas 3-deltagare blir utnyttjade

  Publicerad i GT den 2 mars 2011 Vi hör ofta regeringen framhäva att Sverige har klarat sig genom den ekonomiska krisen mycket bättre än många andra länder. Men Reinfeldt och hans statsråd talar sällan om att många människor ännu lever i en ...

 • LO, TCO och SACO rasar mot EUs förslag om lönebildningen

  Publicerad i Dagens Industri 4 mars 2011 Nu börjar Europas stats- och regeringschefer förbereda EU-toppmötet den 24-25 mars. Vårt budskap till den svenska regeringen är tydligt: Den svenska arbetsmarknadsmodellen måste värnas. Regeringen måste ta avstånd från delar av kommissionens förslag till ekonomisk styrning.

 • Fas 3-deltagare blir utnyttjade

  Införd i Göteborgstidningen 2 mars 2011 Vi hör ofta regeringen framhäva att Sverige har klarat sig genom den ekonomiska krisen mycket bättre än många andra länder. Men Reinfeldt och hans statsråd talar sällan om att många människor ännu l...

Sida 15 av 241...12131415161718...24