Tal och artiklar

 • Dina coacher ger inte fler jobb Reinfeldt

  Publicerad på SVT Debatt den 7 december 2010. Svt rapporterar idag att regeringens satsning på jobbcoacher snart kostat skattebetalarna mer än en miljard kronor. LO har varit starkt kritiska till den inriktning på arbetsmarknadspolitiken som regeringen valt. Vi menar att satsningen på coacher och jobbsökaraktiviteter riskerar att permanent ställa grupper utanför arbetsmarknaden.

 • Utförsäkrade tvingas till härbärgen

  Publicerad i Aftonbladet den 6 december 2010. Sedan 1968 har föreningen Ny gemenskap erbjudit mat och viloplats för den som behöver stöd för att ta sig genom vardagen. Ny gemenskap startade som en vision om ett annorlunda samhälle, en gemenskap där ingen åsidosätts, där alla accepteras och ingen kallas avvikande. I vår öppna verksamhet på Kammakargatan i Stockholm har vi kunnat se hur samhället förändrats.

 • Konjunkturinstitutet försvårar lönebildningen

  Publicerad i Dagens Industri 3/12 2010. Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Sist i raden av publicerade rapporter är en lönebildningsrapport. Den kan inte tolkas som något annat än ett stöd till regeringens förda politik, en politisk pamflett över regeringens ställningstaganden när det gäller arbetsmarknadspolitik. Nu ökar trycket ännu mer på facket att medverka till att rea ut kollektivavtalen.

 • Satsa på utbildning – då får fler jobb

  Publicerad i GP den 29 november 2010 Sverige är ett rikt land där allas rätt till arbete manifesterats genom mål om full och hög sysselsättning, där varje arbetad timma setts som viktig eftersom den är ett bidrag till den gemensamma välfärde...

 • Facket måste också se framåt

  Det är nu två månader sedan Socialdemokraterna förlorade valet. Valanalyserna och debatterna pågår för fullt, både inom socialdemokratin och inom fackföreningsrörelsen. Det är bra och viktigt. Men det är också viktigt att vi inom fackför...

 • Facket måste också se framåt

  Publicerad i Arbetarbladet den 24 november 2010 Det är nu två månader sedan Socialdemokraterna förlorade valet. Valanalyserna och debatterna pågår för fullt, både inom socialdemokratin och inom fackföreningsrörelsen. Det är bra och viktigt....

 • Stoppa rovdriften på arbetskraft

  Publicerad i Svenska Dagbladet den 21 november 2010 Det är nu snart två år sedan regeringen med stöd av miljöpartiet drev igenom den lagstiftning som gav arbetsgivarna makten över arbetskraftsinvandringen till Sverige. Vi i fackföreningsrörels...

 • Sverige behöver fler, bättre och tryggare jobb

  Publicerad i Arbetarbladet den 10 november 2010 Idag möts flera hundra fackligt förtroendevalda inom LO runtom i landet för att diskutera framtidsfrågor. Från Sandviken har vi kopplat ihop oss digitalt med Söråker och Kristinehamn. På så sät...

 • Bedöm sjuka individuellt

  Publicerad i UNT den 3 november 2010 En av Sveriges viktigaste utmaningar är att fler människor med ohälsoproblem ska kunna delta i arbetslivet. Detta måste vara ett ansvar för hela samhället och inte bara för den enskilde som drabbats av ohäl...

 • Motarbetar Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström strejkrätten?

  Publicerad på svd.se den 2 november 2010 I onsdags presenterade EU-kommissionen sitt 50-punkts program för en utveckling av den inre marknaden. Då hade konkreta förslag till åtgärder för att förstärka strejkrätten plötsligt tagits bort och ...

 • En budget utan ambitioner

  Publicerad på Dagens Industris hemsida 13/10 2010 Från kris mot full sysselsättning kallar regeringen sin budgetproposition. Prognosen är dock en arbetslöshet på hela 8 procent nästa år som sjunker långsamt 2012. Ambitionsnivån ter sig lång...

 • Stoppa mytbildningen kring LAS

  Publicerad i Dagens Industri 6/10 2010 När Svenskt Näringsliv i dagarna presenterar ännu en rapport om att LAS är det största hotet på en företagares himmel är det bara ytterligare en beställd utredning utifrån det resultat som Svenskt Näri...

 • Fönsterputsavtal utan fönsterputs ett ofog

  Publicerad i Arbetarbladet 1 oktober 2010 Konflikten mellan Almega Tjänsteföretagen och Fastighets handlar om att vissa fönsterputsföretag använder kollektivavtalet för fönsterputsare till att bedriva i huvudsak städning och därmed hamnar ko...

 • Westlunds och Almegas trix och fix

  Publicerad i Arbetarbladet 27 september 2010 Fastighetsanställdas Förbund och arbetsgivarorganisationen Almega har ett gemensamt kollektivavtal för fönsterputsare. Det är ett litet avtal som bygger på att fönsterputsarna gör upp om ackord och...

 • Så pressar regeringen ner lönerna

  Publicerad i Efter arbetet den 17 september Jag tror på ett samhälle som strävar mot jämlikhet. Ett Sverige – ett Skåne – där inte skillnaderna är så stora är ett bättre samhälle för alla att leva i. I ett sådant samhälle så...

 • Valet är ditt

  Publicerad i LO-tidningen den 15 september Den som väljer att lägga sin röst på högeralliansen på söndag röstar för en politik för sämre löner och arbetsvillkor. Det är lätt att konstatera efter fyra år med den borgerliga alliansregerin...

 • Väljarna föredrar välfärd i stället för sänkt skatt

  Publicerad i Kommunalarbetaren 15 september Med sänkta skatter blir går det inte att utjämna skillnader mellan rika och fattiga, skriver LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. Valdebatten handlar mycket om sänkta skatter på inkomster, hur mycket ...

 • Arbetsmarknadspolitik i förfall

  Publicerad i Gotlands Tidningar 30/8 2010 I Sverige råder massarbetslöshet. Omkring nio procent, eller närmare 450 000 personer är arbetslösa och antalet långtidsarbetslösa stiger dramatiskt. Det innebär att många människor just nu upplever ...

 • Mörka år för jämställdheten i Sverige

  Publicerad på Passagen 10 september 2010 Den sittande alliansregeringen var snabb med att genomföra reformer som till stor del haft negativ inverkan på kvinnors ekonomi och arbetskraftsdeltagande. Denna skeva jämställdhetsprofil i alliansregering...

 • Regeringen överdriver sina insatser mot arbetslösheten

  Publicerad på debattsidan i Dagens Industri den 16 september 2010. Under förra valrörelsen 2006 hävdade Anders Borg, blivande finansminister (M), i en debatt i Almedalen att 6 procent av arbetskraften, de arbetslösa, förlorar på moderaternas po...

Sida 37 av 451...34353637383940...45