Tal och artiklar

 • Regeringens passivitet äventyrar förtroendet för EU

  Socialdemokraterna och LO vill se det nya Lissabonfördraget träda i kraft. Lissabonfördraget är viktigt för Europas löntagare. Fördraget innebär förbättringar jämfört med dagens gällande fördrag. Det ger EU bättre möjligheter till fort...

 • IT som stöd – inte som störning

  Idag besöker jag Smurfit Kappa i Eslöv på inbjudan av den lokala grafiska fackklubben. Företaget har ett diplom på väggen som säger att de med framgång löst den problematik som så många andra snubblat på, att förena en effektiv och lönsa...

 • Morgondagens europeiska politik kommer underifrån

  Det saknas ett verkligt folkligt engagemang inför politik på Europanivå. Det låga deltagandet i valet till Europaparlamentet vittnar tydligt om det.  De 700 parlamentariker som ska väljas om knappt tio månader kommer att representera över en h...

 • Så bör Odells spritpengar användas

  FORSKNINGSFOND FÖR ÖKAD ALKOHOLKUNSKAP Forskningen kring alkoholmissbruk är av så stor vikt att staten bör ta huvudansvaret för den långsiktiga finansieringen. En lösning är att pengar från försäljningen av Vin&Sprit avsätts till en f...

 • Kongressen är över – nu går vi från ord till handling

  Artikel publicerad i LO-tidningen den 8 augusti 2008 Det är nu två månader sedan vi avslutade LOs 26e kongress med temat ”Världens bästa jobb”. Det var en kongress där vi efter en öppen och konstruktiv debatt enades om riktlinjer för de k...

 • LO presenterar policy mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning och könsidentitet

  Det fackliga arbetet mot diskriminering i arbetslivet har gått framåt men det finns mycket kvar att göra. Nu tar LO ytterligare ett steg i kampen för allas lika värde och rätt genom att anta en facklig policy mot diskriminering i arbetslivet på...

 • Struntar arbetsgivarna och regeringen i arbetsmiljöarbetet?

  Det är alarmerande att arbetsplatsolyckorna med dödlig utgång ökar. Anledningen tros vara att ökad tidspress leder till slarv med och avsteg från arbetsmiljöreglerna. Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg efterlyser ett ökat arb...

 • Tal på LO-kongressen 2008 – Punkt 18: Arbetslinjen och välfärden

  Ulla Lindqvist Tisdagen den 3 juni 2008 Det talade ordet gäller! Kongressdeltagare! I Bangkok finns en gatuförsäljerska som inte kan föreställa sig att barn kan gå i skolan utan att föräldrarna betalar höga skolavgifter. I Managua fin...

 • Leif Håkanssons inledning till punkt 16, Arbetsmarknad och sysselsättning, LOs kongress 2008

  Kamrater, Kongressdeltagare. "Envar har rätt till arbete". Så inleds artikel 23 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Deklarationen fyller 60 år i år Alla människors rätt till arbete och egen försörjning har alltid varit en helt...

 • Tal på LOs kongress om rapporten LO – Förbund i samverkan

  Kamrater, kongressledamöter, Då har vi kommit fram till punkt 13 på dagordningen, kongressrapporten LO – förbund i samverkan. Rapporten handlar om att LO är ett organiserat uttryck för 15 självständiga förbunds vilja att samverka. Om den fa...

 • Öppningstal vid 2008 års LO-kongress- LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin

  Tal av LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin, LOs kongress 31 maj, 2008 Det talade ordet gäller! Kongressdeltagare Inte på decennier har en LO-kongress varit viktigare. Vi har så många viktiga och spännande utmaningar framför oss. Jag vi...

 • Regeringen måste värna den svenska modellen

  För oss är det omöjligt att acceptera en utveckling inom EU där löntagare ställs mot löntagare i en accelererande negativ lönespiral. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin måste nu visa att han vill lösa frågan så att den svenska model...

 • Värna svenska modellen

  Nyligen föll ett par uppmärksammade domar i EG-domstolen. Den gemensamma nämnaren för de båda fallen är frågan om den fria rörligheten inom EU ska kunna användas för att utländska företag ska kunna konkurrera med lägre löner. På sikt ä...

 • Regeringen måste agera mot lönedumpning i EU

  EG-domstolens dom i Lavalmålet har medfört många och heta debattinlägg. Löntagare, men också seriösa företagare, känner oro och ilska efter domen. Oron är berättigad. Ilskan likaså. Lavaldomen innebär en utmaning för den svenska arbetsma...

 • Ulla Lindqvists Första maj-tal 2008

  Första maj-tal av Ulla Lindqvist, LOs andre vice ordförande, Luleå 2008 Det talade ordet gäller! Kamrater, Äntligen är det första maj. Första maj är löftet om våren och spirande grönska. På första maj demonstrerar människor runt om h...

 • Wanja Lundby-Wedins Första maj-tal 2008

  Det talade ordet gäller Mötesdeltagare, ”Frihet kräver rättvisa” står det på våra Första maj märken i år. Frihet är ett vackert ord. Ordet frihet har vingar och kan fyllas med så mycket. Dels har vi en personlig relation til...

 • Problemet är inte de papperslösa!

  Slavarbete? Förekommer det i Sverige? Ja, många ställer sig nog den frågan efter flera uppmärksammade fall där bl a städare på hamburgerrestauranger utnyttjats till sanslöst låga löner och omänskliga villkor. Många av de allra mest utsatt...

 • Vart tog visionen om livslångt lärande vägen?

  Det har alltid varit viktigt för ett litet land som Sverige att ligga i framkanten och det gäller än mer i globaliseringens tidevarv. Den svenska arbetsmarknadsmodellen har visat sig klara en ständig strukturomvandling. Det har skett med stöd av ...

 • Vi vill utveckla den svenska modellen

  Efter några år med goda statsfinanser står Sverige väl rustat inför framtiden. Det finns nu goda möjligheter att förbättra välfärden, så som att rusta nedslitna skolor och bostadsområden, satsa på omskolning för de som står utan jobb el...

 • Idag brinner en alternativ OS-fackla

  I dag har jag skickat ett mejl till Fredrik Reinfeldt. Jag hoppas att han kan läsa det i Kina, där han just nu befinner sig för att träffa den kinesiska ledningen. Jag hoppas också att han inte enbart diskuterar de givetvis viktiga frågorna om k...

Sida 43 av 451...404142434445