Övriga tal och artiklar

 • Sänkta löner fel väg att gå för att få fler i arbete

  Publicerad i VLT den 15 april 2011 I går hade LO-distrikten i Mellansverige och Västmanland årsmöte i Västerås. De representerar nära 200.000 löntagare i privat och offentlig sektor – löntagare med rättmätiga krav på arbete med justa löner och villkor.

 • Gymnasiebygget vilar på lös grund

  Publicerat på Dagens Arena 30 mars 2011 Enligt en granskning gjord av Dagens Nyheter har förstahandsansökningarna till yrkesprogrammen sjunkit kraftigt i Stockholm, Göteborg och Malmö i den första sökomgången. En viktig förändring är att gy...

 • Vi måste våga se systemfelen

  Publicerad i Svenska Dagbladet 1 april 2011 Bilden av Sverige är att det går bra just nu. Men den gäller inte alla. Vi har i dag ett arbetsliv som i ökad utsträckning sorterar bort människor med nedsatt arbetsförmåga, trots att de själva inget hellre vill än att arbeta.

 • Fas 3 konkurrerar ut andra arbetsmarknadspolitiska program

  Publicerad i Sundsvalls tidning 29 mars 2011 Replik på Tomas Tobé (M), Lena Asplund (M) och Eva Lohman (M) i ST 18/3 Det är uppenbart att vi har helt olika uppfattning om vad en aktiv arbetsmarknadspolitik innebär. Det behövs mer tidiga åtgär...

 • Öka kvaliteten i gymnasieskolan

  Publicerad i Corren 29 mars 2011 Den 22 mars medverkade jag på konferensen Vuxenutbildning i samverkan och utveckling i Linköping, där många som arbetar med vuxnas lärande samlas för att lära mer om lärande. Det gjorde jag med glädje. Vuxen...

 • S måste återupprätta tron på politikens möjligheter

  Publicerad i DN den 24 mars 2011 I helgen väljer Socialdemokraterna en ny partiledning. Det markerar en nystart efter höstens valnederlag. Socialdemokraterna ska återigen hitta den vägvinnande formeln som kombinerar tillväxt och utveckling och förenar breda grupper i vårt samhälle i vetskapen om att alla tjänar på rättvisa.

 • EU vill styra över lönenivåerna

  Publicerad i Norrköpings tidningar den 16 mars 2011 Efter den ekonomiska krisen har spänningarna inom eurozonen blivit allt större. För att hantera krisen har EU-kommissionen presenterat ett lagstiftningspaket för att stärka den ekonomiska styrningen. Vår bedömning är att om kommissionens förslag antas utan förändringar kan konsekvenserna för den svenska kollektivavtalsmodellen komma att bli långtgående samtidigt som makten över lönebildningen flyttas till EU.

 • Fas 3-deltagare blir utnyttjade

  Publicerad i GT den 2 mars 2011 Vi hör ofta regeringen framhäva att Sverige har klarat sig genom den ekonomiska krisen mycket bättre än många andra länder. Men Reinfeldt och hans statsråd talar sällan om att många människor ännu lever i en ...

 • LO, TCO och SACO rasar mot EUs förslag om lönebildningen

  Publicerad i Dagens Industri 4 mars 2011 Nu börjar Europas stats- och regeringschefer förbereda EU-toppmötet den 24-25 mars. Vårt budskap till den svenska regeringen är tydligt: Den svenska arbetsmarknadsmodellen måste värnas. Regeringen måste ta avstånd från delar av kommissionens förslag till ekonomisk styrning.

 • Fas 3-deltagare blir utnyttjade

  Införd i Göteborgstidningen 2 mars 2011 Vi hör ofta regeringen framhäva att Sverige har klarat sig genom den ekonomiska krisen mycket bättre än många andra länder. Men Reinfeldt och hans statsråd talar sällan om att många människor ännu l...

 • Vad är syftet med fas 3

  Införd i Sundsvalls tidning den 1 mars 2011 Regeringen talar ständigt om att Sverige har klarat sig genom den ekonomiska krisen mycket bättre än många andra länder, men hör vi dem någonsin tala om hur arbetslösheten biter sig fast? Den som v...

 • Jämställdheten måste tas på allvar

  Publicerad i Länstidningen Södertälje den 24 februari 2011 Vi får ofta höra att vi lever i ett av världens mest jämställda länder. Jag tycker dock att det finns risker med ett sådant påstående. Det stämmer visserligen att vi ligger långt före andra länder när det gäller sådant som andelen kvinnor på arbetsmarknaden, en utbyggd barnomsorg och en stark jämställdhetslagstiftning. Men risken är att självberömmet gör att vi glömmer hur mycket som faktiskt återstår att göra och att jämställdheten med den nuvarande regeringspolitiken tagit flera steg tillbaka.

 • Meddelarskydd även i privat verksamhet

  Publicerad i Svenska Dagbladet den 19 februari 2011 I dagarna går remisstiden ut för den parlamentariska Yttrandefrihetskommitténs betänkande. I vårt remissvar från LO tar vi upp en rad frågor kring hur yttrandefriheten i framtiden kan säkras och utvecklas men vi betonar särskilt en aspekt som den borgerliga regeringen valt blunda för; nämligen yttrandefriheten för anställda i privat verksamhet som betalas med skattemedel. Det handlar i grunden om en anställds rätt att slå larm om missförhållanden utan att riskera repressalier.

 • Möjligheterna till att jobba till 67 är ojämlikt fördelad

  Publicerad i Dagens Arena den 15 februari 2011 LO presenterar idag effekterna av den ”nya” pensionsreformen för löntagarna. I rapporten kan vi visa att en genomsnittlig industriarbetare måste jobba två år ytterliggare för att uppnå samma pensionsnivå som då pensionsreformen genomfördes.

 • Möjligheterna till att jobba till 67 är ojämlikt fördelad

  Publicerad i Dagens Arena den 15 februari 2011 LO presenterar idag effekterna av den ”nya” pensionsreformen för löntagarna. I rapporten kan vi visa att en genomsnittlig industriarbetare måste jobba två år ytterliggare för att uppnå samma pensionsnivå som då pensionsreformen genomfördes.

 • Möjligheterna till att jobba till 67 är ojämlikt fördelad

  Publicerad i Dagens Arena den 15 februari 2011 LO presenterar idag effekterna av den ”nya” pensionsreformen för löntagarna. I rapporten kan vi visa att en genomsnittlig industriarbetare måste jobba två år ytterliggare för att uppnå samma pensionsnivå som då pensionsreformen genomfördes.

 • Öka kvaliteten i gymnasieskolan

  Publicerad i Nerikes Allehanda den 16 februari 2011 I dagarna går remisstiden ut för den parlamentariska Yttrandefrihetskommitténs betänkande. I vårt remissvar från LO tar vi upp en rad frågor kring hur yttrandefriheten i framtiden kan säkras och utvecklas men vi betonar särskilt en aspekt som den borgerliga regeringen valt blunda för; nämligen yttrandefriheten för anställda i privat verksamhet som betalas med skattemedel. Det handlar i grunden om en anställds rätt att slå larm om missförhållanden utan att riskera repressalier.

 • Alltid mer, aldrig nog – den ekonomiska elitens nya motto

  Publicerad i DN den 7 februari 2011 År 2009 var den svenska maktelitens inkomster före skatt i genomsnitt 15 industriarbetarlöner. 2008 var motsvarande siffra 17 industriarbetarlöner. Det visar LO-ekonomernas nya rapport, Alltid mer, aldrig nog

 • Staten måste skapa ett nytt system för permitteringar

  Publicerad i Dagens Nyheter 24/1 2011 Under en akut ekonomisk kris ställs många företag inför utmaningen att snabbt minska sina kostnader för att överleva. Vilka företag som lyckas och vilka som försvinner har handlat om förmågan att snabbt anpassa sina kostnader efter fallande efterfrågan. I samband med den nuvarande krisen har det betytt massiva uppsägningar.

 • Kommentar till Ulf Kristerssons debattartikel i Dagens Industri 2011-01-11

  Publicerad i Dagens Industri den 15 januari 2011 Ulf Kristersson konstaterar att ”enigheten inom välfärdspolitiken har historiskt varit stor över blockgränserna”. Det stämmer, åtminstone fram till 2008. Då bröt Alliansregeringen denna tradition genom att driva igenom en rad kontroversiella beslut inom sjukförsäkringen.

Sida 16 av 251...13141516171819...25