Övriga tal och artiklar

 • Avtal SKA begränsa chefens oinskränkta makt

  Puplicerad på aftonbladet.se 25 mars 2010 Arbetsledningsrättens omfattning i Sverige är okänd för många. Den som drabbas av arbetsgivarens omfattande befogenhet att leda och fördela arbetet blir dock snart varse vad som gäller. Anställda på ...

 • Sverige behöver en politik för fler jobb

  Publicerad i Katrineholms Kuriren 17 mars 2010 Krisen är inte över. Trots signaler om att den svenska ekonomin långsamt återhämtar sig, så fortsätter arbetslösheten att öka. Antalet arbetslösa var i januari nästan 460.000, mer än 100.000 f...

 • Onödig press på sjukskrivna

  Publicerad på sydsvenskan.se 22 mars 2010 2008 genomförde regeringen omfattande förändringar i sjukförsäkringen. Den så kallade rehabiliteringskedjan med fasta tidsgränser i försäkringen infördes. Beslutet hade föregåtts av en lång debat...

 • Var fjärde arbetare klarar inte en oförutsedd utgift

  Publicerade på Aftonbladet 19 mars 2010 När barnbidragen betalas ut idag kommer de som en räddning för många familjer med små marginaler. Det är pengar som gör att man klarar matinköpen den sista veckan innan lönen kommer. I spåren av kris...

 • LO accepterar inte att kvinnor är felavlönade

  Publicerad på aftonbladet.se 16 mars 2010 Villkoren i arbetslivet är avgörande för ett jämställt samhälle. En otrygg anställning, låg lön och ett hårt styrt arbete är tyvärr många kvinnors vardag. Värst är situationen för kvinnor i LO...

 • Samhället tjänar på att fler jobbar mer

  Publicerad på aftonbladet.se 4 mars 2010 En halv miljon svenskar arbetar deltid mot sin egen vilja. Nästan 300.000 av dem skulle kunna öka sin arbetstid om de fick möjligheten. De flesta är kvinnor i arbetaryrken. Hälften av alla LO-kvinnor arbe...

 • Arbetslinjen gäller inte alla

  Fler funktionshindrade måste ges tillträde till arbetsmarknaden. Enligt SCB är arbetslösheten bland dessa nästan dubbelt så hög som bland övriga arbetstagare. Under 2000-talet minskade dessutom sysselsättningsgraden för de cirka 300.000 funk...

 • Fel att ge unga arbetslösa sämre ersättning

  Publicerad på aftonbladet.se den 17 februari 2010 En viktig orsak till att många unga inte får jobb är att de inte söker jobb. Så sa Fredrik Reinfeldt till Sydsvenska Dagbladet förra veckan. Vi vet inte vilka belägg statsministern har för sit...

 • Per Bardhs svar till Christer Ågren

  Publicerad i Dagens Industri den 13 februari 2010 Arbetsgivarna målade tidigt in sig i ett hörn när de började prata om nollavtal våren 2009. Därför är det inte konstigt att Svenskt Näringsliv irriteras över att Riksbanken räknar med löne

 • Unga behöver heltidsarbete

  Publicerad av Corren 12 februari 2010 Kravet på rätten till heltidsarbete vid nyanställning måste bli starkare. Inte minst för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden Det är ett av LO-förbundens gemensamma krav inför den kommande avtalsr...

 • Bättre arbetsmiljö och rehab ger fler i arbete

  Publicerad i Göteborgs-Posten 2010-02-09 Tre av tio deltidsarbetande LO-medlemmar vill jobba mer men för- hindras av nedsatt arbetsförmåga eller bristande ork i förhållande till arbetets krav. Det handlar om cirka 120 000 anställda inom olika ...

 • (M) har satt 70.000 fler i utanförskap

  Publicerad på aftonbladet.se den 1 februari 2010. Regeringen tänker inte riva upp arbetslinjen, meddelar Hillevi Engström (M) i en replik till mig om a-kassan. Om hon menar den arbetslinje som Moderaterna vann senaste valet på så finns det knapp...

 • Ideologi går före arbetslösas bästa

  Svenska Dagbladets nätupplaga 20 januari 2010 Viljan att snabbt skapa förändringar har varit alliansregeringens signum. Fort ska det gå. Vi har sett det i försämringarna av a-kassan och sjukförsäkringen. Resultatet har dock lämnat mycket i ö...

 • LO: Littorin, vi vill inte konkurrera med sänkta löner!

  Aftonbladet 14 januari 2010 I dag överlämnar LO, TCO och SACO 120 000 namnunderskrifter med krav på höjt tak i a-kassan till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (M). Men det är bara ett av de krav som LO ställer på en bra a-kassa. För...

 • Utveckla EU till ett välfärdssamhälle

  Puplicerat på Europaportalen 13 januari 2010 Konsekvenserna av den ekonomiska krisen kommer att kasta en skugga över det kommande decenniet. Arbetslösheten riskerar att stanna kvar vid en hög nivå, många länder står inför skattehöjningar ell...

 • Det behövs fler jobb för dem som stängs ute i dag

  Publicerad i Sydsvenska Dagbladet 12 januari 2010 Vi är många som på nära håll bevittnat regeringens haveri av sjukförsäkringen. Alltför många är de som tvingas leva mitt i nedmonteringen av den trygghetsförsäkring det handlar om. Tusental...

 • Ljus för jobben

  Publicerad i ETC Stockholm 11 dec 2009 Runt om i hela Sverige har LO denne vecka tänt tusentals ljus för jobben, mot krisen. Vårt land är nu på väg mot den värsta arbetslösheten sedan trettiotalet. Bara här i Stockholms län går 77.400 män...

 • På väg mot jämlikhet

  Krönika Pappersmagasinet dec 2009 Nu rusar tiden iväg mot jul och det är mycket som ska hinnas med dessa sista veckor. Mat, julklappar, städning och mycket annat. Egentligen rätt roliga saker för oss som får vara lite extra lediga och ha famil...

 • Regeringens reträtt räcker inte

  Aftonbladet.se 15 december 2009 Regeringens lappande och lagande av sjukförsäkringen fortsätter. I dag, onsdag, ska Riksdagen ta beslut om tillfälliga ändringar i a-kassan så att människor som utförsäkras ur sjukförsäkringen räddas unda...

 • Klyftorna i vårt land ökar nu

  Publicerad i Dagbladet 8 dec 2009 För mig har Sverige varit ett bra land att leva i. Jag växte upp i en tid då vi var övertygade om att vi alltid skulle få det bättre. Jag var en i den första generationen som fick barnbidrag och jag tillhörde ...

Sida 18 av 231...15161718192021...23