Övriga tal och artiklar

 • Nyliberalismens sista suck

  Vi står inför ett nytt politiskt paradigmskifte. Både Trump och May för en nationalistisk politik, så för en progressiv vänster blir uppgiften att formulera en politik som förenar ökad jämlik med fortsatt internationellt samarbete, skriver Johan Hall, utredare på LO:s internationella enhet.

 • Som vanligt vill ni sänka lönerna

  replik från LO om enkla jobb. Högern missar aldrig ett tillfälle att heja på för sänkta löner och enkla jobb. Timbro och Muf gjorde det senast i en debattartikel den 15 november.

   

 • Håll Moderaterna borta från sjukförsäkringsfrågorna

  Ett av skälen till att alliansen förpassades bort från regeringstaburetterna var att deras omänskliga politik drabbade sjuka människor. Framförallt kvinnor i arbetarklassen, skriver LO-utredaren Kjell Rautio.

   

 • Arbetsförmedlingen utvecklas i rätt riktning

  Det finns en bred enighet om vikten av att stärka matchningen mellan arbetslösa och lediga jobb. I detta läge vill Liberalerna slå sönder den etablerade institutionen för matchning, skriver LO-utredaren Linda Grape.

   

 • TTIP kan reformera ett förlegat system

  Robin Zachari och Anna Westberg på Skiftet menar att LO ”är överlycklig att Sverige snart ska få stämmas i särskilda direktörsdomstolar” (Dagens ETC 1/6). De har – som tur är – fel. I själva verket har LO:s kritiska hållning till den mest kontroversiella delen av TTIP banat väg för internationella reformer av ett förlegat och dåligt system för investeringstvister.

   

 • Rasistsajter tappar stort på Facebook

  Allt fler svenskar har slutat sprida material från sajter som Avpixlat och Exponerat De rasistiska sajternas delningsmakt har minskat dramatiskt. Svenskarnas intresse av att sprida, kommentera och gillamarkera material från SD-anknutna, ofta rasistiska, sajter minskar kraftigt. Vår granskning visar att spridningen i sociala medier har minskat med hela 74 procent sedan november förra året.

   

 • Vi ger oss aldrig om svenska löner

  EU-medlemsstaternas suveränitet i lönefrågor måste vara intakt. I klartext: svenska löner ska regleras i Sverige, skriver Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.

   

 • Inte sant att C vill höja ersättningen

  Centerpartiet säger att de vill höja ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen men det är inte sant. Istället vill de genomföra försämringar – både genom sänkta tak och nedtrappade ersättningsnivåer, skriver Ulrika Vedin, LO.

   

 • Föräldraförsäkringen får inte peka ut vissa grupper

  Föräldraförsäkringen får inte bidra till att ställa grupper längre bort från arbetsmarknaden. Men LO kan inte acceptera lösningar som pekar ut särskilda grupper, som nyanlända, skriver Joa Bergold, LO:s expert i den nya föräldraförsäkringsutredningen

   

 • Arbetsgivarna måste ta ansvar för ohälsan

  Visst förtjänar SSR:s förslag djupare begrundan. Men vi kan inte acceptera arbetsmiljöer som sliter ut anställda och när de drabbas av ohälsa snabbt skicka dem vidare till en ny arbetsgivare, skriver Kjell Rautio, utredare på LO.

   

 • LO kräver att Sverige skriver på mot tvångsarbete

  Byggjobbare från Östeuropa arbetare gratis och bärplockare från Thailand luras av cyniska arbetsgivare. Mellan 21 och 36 miljoner människor i världen jobbar under slavliknande villkor. FN-organet ILO har tagit fram ett protokoll för att skydda dessa men Sverige har ännu inte skrivit på. Nu kräver LOs Oscar Ernerot att regeringenomedelbart ratificerar ILOs protokoll mot tvångs och slavarbete.

   

 • Synliggör och bekämpa klyftor och vanmakt!

  Mycket tyder på att våra välfärdssystem de närmaste åren kommer att möta växande utmaningar.

   

 • Bråttom att få stopp på tvångsarbete

  Sverige ska ligga i topp när det kommer till mänskliga rättigheter i arbetslivet, skriver LO:s Oscar Ernerot efter uppgifterna om skeppet i Varbergs hamn där arbetarna haft ont om mat och vatten.

   

 • Nederländernas sjukförsäkringsmodell inte lösningen

  Med Nederländernas modell riskerar vi att få ett system där arbetsgivarna skickar vidare piskorna och kraven på den anställde, skriver Kjell Rautio, LO.

   

 • Felaktigt att SD skulle organisera de utsatta

  Det ökade stödet för SD bland LO-medlemmarna är bekymmersamt. Med att SD skulle vara de som organisera samhällets utsatta grupper är fel, skriver LO:s Tobias Lundin Gerdås

   

 • Sänkta lägstalöner är ingen mirakelkur

  Nyanländas etablering behöver underlättas, men inte till priset av att anställda i LO-yrken, flyktinginvandrare och unga vuxna ställs mot varandra, skriver Ulrika Vedin, utredare på LO.

   

 • Du ska kunna leva på din lön – det är inte ett orimligt krav

  Det ska löna sig att gå upp varenda morgon och jobba hårt. Ojämlikheten ökar snabbt i Sverige – det gör oss till ett sämre land”, skriver Tobias Lundin Gerdås.

   

 • Vi måste skifta till en höger-vänster-konflikt

  Vi som dagligen mäter och följer sociala medier flöden bevittnar nu ett skifte. Bilden på treårige Alan blev en vändpunkt i migrationsdebatten. Det som nu i längden behöver dominera det offentliga samtalet är en klassisk höger-vänster-konflikt, skriver LO:s Tobias Lundin Gerdås och Johan Ulvenlöv.

   

 • Intellektuella kullerbyttor i den borgerliga idéfabriken

  Fusk- och överutnyttjandediskursen i sjukförsäkringsfrågan har allt för länge haft företräde framför en välgrundad orsaksanalys. Det är dags att punktera den borgerliga retoriken, skriver Kjell Rautio, LO.

   

 • Ifrågasätt arbetsgivarnas kamp för sänkta lägstalöner

  Förklaringen till arbetslösheten för personer med kort utbildning måste sökas i bristande efterfrågan på arbetskraft och de logiker som då växer sig starka på arbetsmarknaden.

   

Sida 7 av 251...45678910...25