Fråga facket Fråga facket

Facklig studieorganisation


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Den egna organisationen

Som studieansvarig är det viktigt att förstå den fackliga organisationens struktur och uppbyggnad. Du har ett av fackföreningsrörelsens viktigaste uppdrag och är beroende av ett brett nätverk. Först och främst måste du ha koll på hur din egen organisation fungerar, hur den är uppbyggd och vilka regler som gäller.

Den tvärfackliga studieorganisationen

Du har också ett nätverk genom dina kamrater i de andra LO-förbunden. Ta tillvara på det och lär känna dem som har liknande uppgifter som du. Kanske har ni samma problem att brottas med?

I stöddokumenten står det en del om hur samarbete går till och vilka roller respektive organisation har.

Central, regional och lokal nivå

Generellt kan man säga att facklig studieorganisation finns på central, regional och lokal nivå. Alla nivåer är lika viktiga och ett bra samarbete behövs för ett lyckat resultat.