Fråga facket Fråga facket

Utbildningsanordnare


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Aktörer - facklig utbildning

Det finns många aktörer på vuxenutbildningsområdet. Här koncentrerar vi oss på fackliga studier och tar upp följande utbildningsanordnare: 

Fackliga organisationer. Inom LO-familjen finns 14 fackförbund som runt om i landet arrangerar både förbundsegna kurser och tvärfackliga kurser i samarbete med LO-distrikt och ABF.

ABF är arbetarnas bildningsförbund sedan över hundra år och arrangerar studiecirklar och kurser i fackliga ämnen.

Ett tiotal folkhögskolor runt om i landet är knutna till arbetarrörelsen eller fackföreningsrörelsen.