Fråga facket Fråga facket

LO


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Centrala utbildningskommittén

LOs uppgift är att samordna de 14 LO-förbunden i många olika frågor, bland annat studier. På central nivå bjuder LO regelbundet in förbundens centralt ansvariga för fackliga studier till ett förbundsråd som heter LCU, LOs Centrala Utbildningskommitté. LCU sätter upp målsättningar för facklig utbildning, gör uppföljningar och utvecklar verksamheten.

LOs enhet för organisationsfrågor arbetar några personer med att planera, utreda och utveckla den tvärfackliga studieverksamheten.

Studieansvariga på LO-distrikten

För att kunna samordna LO-förbunden regionalt och lokalt finns det tio LO-distrikt. På varje LO-distrikt finns en studieansvarig vars uppgift är att stödja förbundens gemensamma fackliga utbildningar regionalt och lokalt. Vilket eller vilka LO-distrikt tillhör din avdelning?

Regionala studiekonferenser

LO-distriktet samordnar regionala studiekonferenser och på flera ställen finns en studiekommitté. Studiekonferenser och kommittémöten är ett bra tillfälle att prata med studieansvariga från andra förbund.