Facket direkt facketdirekt.nu

ABF


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Grundstenen

Den fackliga studieverksamheten är förhållandevis liten inom ABF jämfört med annan verksamhet som bedrivs. Trots detta satsar ABF på fackliga studier eftersom det är en av grundstenarna för ABFs verksamhet.

Pedagogisk expertkunskap

ABF är indelat i olika distrikt runt om i landet. I varje distrikt finns ett antal ABF-avdelningar. I dessa avdelningar finns en eller flera fackliga kontaktpersoner vars uppgift är att samarbeta med förbundens avdelningar, klubbar och sektioner, det vill säga att genomföra fackliga studier med allt vad det innebär från inbjudan till väl genomförd utbildning inklusive avslutande utvärdering. Förutom som arrangör kan ABF också vara en samarbetspart med pedagogisk expertkunskap för förbunden.

Läs mer på ABFs hemsida