Facket direkt facketdirekt.nu

Sexuella trakasserier på kurs


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

#metoo har uppmärksammat att kvinnor på fackliga utbildningar har känt sig trakasserade. LOs och förbundens ståndpunkt är att ingen ska utsättas för sexuella trakasserier och självklart gäller det också på en facklig kurs. Om det ändå inträffar ska handledaren eller läraren kontaktas. Hen ska ta saken på allvar och i sin tur kontakta arrangören och fackförbunden. Sexuella trakasserier är allvarligt och får inte nonchaleras. De ska utredas och åtgärdas.

LO har tillsammans med Runö tagit fram direktiv, rutiner och checklista för att hantera trakasserier. När de behövs finns de tillgängliga för handledare, lärare och arrangörer.