Fråga facket Fråga facket

Vad ska jag göra om jag eller någon annan bli sexuellt trakasserad på en facklig kurs?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

LOs och förbundens ståndpunkt är att ingen ska utsättas för sexuella trakasserier och självklart gäller det också på en facklig kurs. Om det ändå inträffar ska handledaren eller läraren kontaktas. Hen ska ta saken på allvar och i sin tur kontakta arrangören och fackförbunden. Sexuella trakasserier är allvarligt och får inte nonchaleras. De ska utredas och åtgärdas.

LO har tillsammans med Runö tagit fram direktiv, rutiner och checklista för att hantera trakasserier. När de behövs finns de tillgängliga för handledare, lärare och arrangörer.