Facket direkt facketdirekt.nu

Stöddokument för tvärfacklig studieverksamhet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Ledstång för tvärfackliga studier

Förbunden, ABF och LO har tagit fram stöddokument för tvärfackliga studier som en ledstång i det gemensamma arbetet. I stöddokumenten beskrivs flera delar i den tvärfackliga verksamheten, bland annat de olika organisationernas roller för facklig utbildning. Stöddokumenten har godkänts av LO, förbunden och ABFs ledningsgrupp. 

Stöddokument för tvärfacklig studieverksamhet uppdateras med jämna mellanrum och finns att beställa på LO-distribution eller hämtas på LOs hemsida.

Stöddokumenten för tvärfackliga studier nämner ett antal utbildningar som fackförbunden gemensamt uttalat ska genomföras tvärfackligt. I pdf-dokumentet nedan finns dessa utbildningar beskrivna mer i detalj. Listan på utbildningar ska ses som ett stöd för dem som arbetar med genomförandet på lokal och regional nivå. Öppna dokumentet (pdf).