Fråga facket Fråga facket

Fackliga organisationer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning

Som studieansvarig måste du känna till vilka utbildningar som de fackliga organisationerna ordnar. Viktigast av allt är att alla medlemmar har rätt att få facklig grundutbildning. För att facket ska kunna fungera som en folkrörelse med kunniga medlemmar måste det finnas en stor bredd i de grundläggande fackliga introduktions- och medlemsutbildningarna.

Använda sina demokratiska rättigheter

Det är väldigt viktigt att många går en grundläggande kurs. Det handlar om att stärka medlemmarnas fackliga medvetenhet och att uppmuntra dem att utnyttja sina demokratiska rättigheter i den fackliga organisationen, på arbetsplatsen och i samhället.

Studier i allmänna ämnen

Facket organiserar även annan studieverksamhet än den traditionella kring till exempel avtalsfrågor, arbetsmiljö och jämställdhet. Även studier i allmänna ämnen som språk, matematik, data, konsthantverk, musik och så vidare kan ske inom ramen för den fackliga organisationen. Det finns därför stora utbildningsmöjligheter för alla medlemmar.

Utbildningens olika former

Historiskt har studiecirkeln haft stor betydelse i det fackliga bildningsarbetet. Det var under många år den enda utbildningsformen för medlemmar och förtroendevalda. I dag ser det annorlunda ut med många olika former och kombinationer:

Studiecirklar. De grundläggande fackliga introduktions- och medlemsutbildningarna genomförs ibland lokalt i studiecirklar. Dessa cirklar kan ske nära arbetsplatsen i samverkan mellan facket och ABF eller nära bostaden i förbundsgemensamma cirklar i samverkan mellan LO-facken i kommunen och ABF.

Korta kurser anordnas av förbunden eller ABF. Dessa genomförs ibland i samarbete med olika folkhögskolor.

Förbundskurser genomförs av förbunden centralt. Det sker oftast som internat med övernattning på Runö folkhögskola & utvecklingscentrum eller på någon av förbundens egna kursgårdar. Din förbundsavdelning kan ge dig besked om vad som är på gång.

LO-kurser i Kunskapssystemet. Vidareutbildningar för förtroendevalda i olika ämnen som internat- och externatkurser på minst två dagar.

Nätutbildningar. Den nya tekniken har möjliggjort en utveckling av IT-stött lärande och därmed utvecklat möjligheterna att lägga upp studier på ett mer individuellt och flexibelt sätt. I utbudet för LOs nätutbildningar finns några fackliga kurser: www.lo.se/natutbildning.  Flera förbund har också branschspecifika nätutbildningar. Kontrollera förbundets hemsida!