Fråga facket Fråga facket

Studieekonomi


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Ekonomi är viktigt, också för fackliga studier. Man kan dela upp frågan i dels kursavgift, dels ersättning till deltagare.

Digitala distansutbildningar kan också ge rätt till ersättning. Hanteringen är densamma som vid en fysisk kurs förutom att deltagarna inte kan signera att de deltagit. Istället är det kursledarens ansvar att vidimera vilka som var med. 

Kursavgift

En utbildningsanordnare tar i regel ut en kurskostnad. Hur stor den är brukar framgå av inbjudan, i studiefoldrar och så vidare. Vem som ska betala kostnaden kan variera beroende på förbund. När det gäller centrala utbildningar inom LOs kunskapssystem betalas kurskostnaden i regel av förbundet eller regionen/avdelningen. Regionala och lokala utbildningar betalas i regel av regionen/avdelningen, sektionen eller klubben.

Ersättning till deltagare

Deltagare som går en facklig kurs har oftast, men inte alltid, betalt för att gå kursen. Som regel kan man säga att om deltagaren istället hade varit på jobbet så ska deltagaren ha betalt. Om hen istället går den fackliga kursen på sin fritid ska ingen ersättning betalas. Tanken är att man ska varken förlora eller vinna något ekonomiskt på att gå en facklig kurs. 

Semesterersättning

Deltagare som går en facklig kurs har under sin ledighet rätt till semesterersättning enligt semesterlagen §17 (avsnitt 17b, punkt tre). Länk till semesterlagen