Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljölagen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Skyddsombudets rättigheter

Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att skyddsombuden får den utbildning de behöver för sitt uppdrag. Skyddsombudet har rätt till den ledighet som fordras för uppdraget. Vid ledighet har skyddsombudet rätt att behålla sina anställningsförmåner. Skyddsombud får inte hindras att utföra sina uppgifter. Arbetsförhållanden eller anställningsvillkor får inte försämras på grund av uppdraget.

När uppdraget upphör har skyddsombudet rätt att få samma eller likvärdiga arbetsförhållanden och anställningsvillkor som hen hade innan hen blev skyddsombud.

Lagtexten för arbetsmiljölagen i sin helhet