Fråga facket Fråga facket

Var hittar jag mer information om fackliga utbildningar?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

På LOs hemsida under kurskatalog finns LOs centrala utbildningsutbud, det så kallade Kunskapssystemet. Där kan du generera en egen katalog, per kursområde eller med alla kurser.

Under Fackliga utbildningar för dig hittar du både utbildningar i LOs Kunskapssystem och regionala och lokala utbildningar. Observera att alla regionala och lokala utbildningar inte finns publicerade. På sidan kan studieansvariga och intresserade deltagare göra intresseanmälan för att gå en kurs.

Många LO-distrikt har också publicerat en kurskatalog över fackliga utbildningar i den egna regionen. Kontakta ditt LO-distrikt för mer information.