Fråga facket Fråga facket

Lagar som stöd för facklig utbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Ledighet för fackliga studier

Det finns framför allt fyra lagar som handlar om ledighet för fackliga studier:

Förtroendemannalagen (FML) reglerar förtroendevaldas rätt att arbeta fackligt på arbetstid, till exempel för den som är ordförande i en fackklubb eller för dig som är studieansvarig.

Studieledighetslagen reglerar de anställdas rätt att vara lediga för studier. Den gäller både för fackliga studier och allmänna studier på till exempel en högskola.

Arbetsmiljölagen reglerar skyddsombudens rätt till ledighet och utbildning för sitt uppdrag.

Medbestämmandelagen (MBL) reglerar fackets inflytande på arbetsplatsen, till exempel personalutbildning och fortbildning.