Fråga facket Fråga facket

Medbestämmandelagen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Inflytande över personalutveckling

Medbestämmandelagen reglerar de fackliga organisationernas möjligheter till inflytande över bland annat frågor som rör personalutveckling och personalutbildning. Genom MBL kan de fackliga organisationerna ta initiativ till förhandling för att träffa medbestämmandeavtal (MBA).

Rätt till information

Arbetsgivaren är skyldig att hålla facket informerat om hur verksamheten utvecklas och om riktlinjerna för personalpolitiken. För att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen har facket också rätt att granska olika handlingar som rör arbetsgivarens verksamhet.

Medbestämmanderätt genom kollektivavtal

Facket har enligt lagen rätt att träffa kollektivavtal om medbestämmanderätt i frågor som gäller anställningsavtal, ledningen och fördelningen av arbetet och hur verksamheten ska bedrivas i övrigt. Genom medbestämmandelagen och vissa avtal, tex utvecklingsavtalet inom industrisektorn, har de lokala fackliga organisationerna möjlighet att påverka personalutbildningen. Det kan till exempel gälla fördelningen av företagets utbildningsresurser och utbildningens uppläggning och innehåll. Ta reda på om ditt förbund har tecknat något medbestämmandeavtal.

Lagtexten för medbestämmandelagen i sin helhet