Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljöutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Fackligt förtroendevald

Skyddsombud utses av den fackliga organisationen. Detta ska anmälas till arbetsgivaren. Därmed blir skyddsombudet fackligt förtroendevald och omfattas av förtroendemannalagen.

Utbildning för uppdraget

Skyddsombudet behöver utbildning för att kunna utföra sitt uppdrag. Där har du som studieansvarig ett viktigt uppdrag att göra en utbildningsplan för skyddsombudet. Det är viktigt att tänka på att utbildningen är skälig med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen.

Runö arrangerar arbetsmiljöutbildning som LO och förbunden rekommenderar. Läs mer på Runös hemsida om arbetsmiljö.

Bibehållna anställningsförmåner

Skyddsombudet har enligt lag rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner för den utbildning som erfordras för uppdraget. Vi hävdar också att arbetsgivaren ska betala kurskostnaden. Om arbetsgivaren motsätter sig att betala lön samt kurskostnad ska skyddsombudet kontakta sin lokala fackliga organisation.

Har du frågor om arbetsmiljöutbildning kan du kontakta den arbetsmiljöansvarige i ditt förbund.