Fråga facket Fråga facket

Grundläggande förtroendemannautbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Material Vald på jobbetVald på jobbet

Den grundläggande utbildningen för förtroendevalda heter Vald på jobbet och genomförs tvärfackligt eller förbundseget. Några förbund genomför en egen påbyggnadsutbildning efter Vald på jobbet. Det kan till exempel vara Vald på jobbet 2 eller Agera (IF Metall). Kolla upp vad som gäller i ditt förbund.

Den förtroendevaldes roll

Vald på jobbet handlar om det fackliga uppdraget och den förtroendevaldes roll och uppgifter. Den tar upp meningen med föreningen, Den svenska modellen och kollektivavtalet. Deltagarna får även grundläggande kunskap om de svenska arbetsmarknadslagarna.

Ramprogram och handledning

Till deltagarmaterialet finns det ett ramprogram och handledning framtaget som handledaren utgår från. Materialet finns att beställa på LO-distribution

Utbildningen är på 3 dagar (24 timmar).

Maktutbildning

LOs Maktutbildning är en tvådagarsutbildning med syfte att stärka deltagarna i rollen som förtroendevalda och vässa kunskaperna i organisering och samhällsfrågor. Med utbildningen i ryggen ska man kunna ta en aktiv del i samtalen på arbetsplatsen utan att behöva vara insatt i alla frågor.

Maktutbildningen ger kunskap i hur vi organiserar oss fackligt för att stärka vår makt på den egna arbetsplatsen samt hur vi kan påverka politiska beslut för en önskad samhällsutveckling.