Fråga facket Fråga facket

Utbildningar för försäkringsinformatörer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

För försäkringsinformatörer finns det också utbildning. Verksamheten kring försäkringsinformation har övergått i ett företag som heter Avtalat som ägs av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Avtalat håller grundutbildningar i avtalsförsäkringar för förbundens nyvalda försäkringsinformatörer. Datum för grundutbildningarna hittar ni på avtalat.se

LO och Folksam håller utbildningsdag i medlemsförsäkringar för förbundens nyvalda försäkringsinformatörer. Utbildningarna genomförs i varje LO-distrikt vår och höst. Varje LO-distrikt bjuder in och tar in anmälan till utbildningsdagen Medlemsförsäkringar.

Det genomförs också en digital utbildningsdag i medlemsförsäkringar vår och höst med upptagningsområde hela landet. Även här är det varje LO-distrikt som bjuder in till och tar in anmälan till  utbildningstillfället. Grundkunskap kring försäkringssystemet från Avtalats utbildningar är en förutsättning för att kunna tillgodose sig utbildningen. Därför är rekommendationen att nyvalda försäkringsinformatörer inom LO-privat och Freimas område (gamla KFO) har gått Avtalats grundutbildning först innan hen anmäler sig.