Fråga facket Fråga facket

Vilken är min roll som studieansvarig?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

Den som är studieansvarig (eller motsvarande uppdrag) är i mångt och mycket spindeln i nätet i den fackliga studieverksamheten. Konkret handlar det om att organisera utbildningsverksamhet tillsammans med andra studieansvariga i det egna förbundet och i tvärfackliga sammanhang.

Här några uppgifter:

  • Kartlägga och sammanställa utbildningsbehov.
  • Deltar i det praktiska arbetet med att planera utbildningsverksamhet utifrån det behov som finns.
  • Delta i ”uppsökande” verksamhet i syfte att informera och rekrytera medlemmar och förtroendevalda till utbildningar.
  • Kommunicera fackliga studiefrågor med förtroendevalda i syfte att få dessa att aktivt delta i rekryteringsarbetet.
  • Eventuellt ingå i studiekommittéer på olika nivåer i det egna förbundet och i LO-distriktet.

Läs mer under Studieplanering på Bra att veta. Där finns också Stöddokument för studieverksamheten. 

LO och förbunden har en särskild utbildning för studieorganisatörer. Läs mer under Bra att veta Utbildning för studieorganisatörer