Facket direkt facketdirekt.nu

Vilken är min roll som studieansvarig?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

Den som är studieansvarig (eller motsvarande uppdrag) är i mångt och mycket spindeln i nätet i den fackliga studieverksamheten. Konkret handlar det om att organisera utbildningsverksamhet tillsammans med andra studieansvariga i det egna förbundet och i tvärfackliga sammanhang.

Här några uppgifter:

  • Kartlägga och sammanställa utbildningsbehov.
  • Deltar i det praktiska arbetet med att planera utbildningsverksamhet utifrån det behov som finns.
  • Delta i ”uppsökande” verksamhet i syfte att informera och rekrytera medlemmar och förtroendevalda till utbildningar.
  • Kommunicera fackliga studiefrågor med förtroendevalda i syfte att få dessa att aktivt delta i rekryteringsarbetet.
  • Eventuellt ingå i studiekommittéer på olika nivåer i det egna förbundet och i LO-distriktet.

Läs mer under Studieplanering på Bra att veta. Där finns också Stöddokument för studieverksamheten.