Fråga facket Fråga facket

Då arbetstagare fyllt 68 år


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

När den anställde fyllt 68 år

Omvandlingsregeln till tillsvidareanställning är inte tillämplig för en anställd som fyllt 68 år. En uppsägningstid om en månad gäller och den anställde har inte företrädesrätt till återanställning. Sakliga skäl krävs inte vid uppsägning.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!