Fråga facket Fråga facket

Graviditetspenning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Helt eller delvis

Graviditetspenning kan du få om du inte kan eller får arbeta på grund av din graviditet, och inte kan omplaceras till annat arbete på din arbetsplats.

Du kan få graviditetspenning helt eller delvis, men inte samtidigt som sjukpenning eller sjuklön.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!