Fråga facket Fråga facket

Minimilön


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Laglösa löner

Det finns ingen lag i Sverige som bestämmer vad en arbetsgivare lägst ska betala dig i lön. Utgångspunkten är därför att du och arbetsgivaren själva kommer överens om lönenivån. Arbetsgivaren erbjuder dig en viss lön som du endera accepterar eller så försöker du förhandla upp nivån. Kommer ni inte överens återstår bara att tacka nej till arbetet.

Kollektiv överenskommelse om lägsta lön

En arbetsgivare i Sverige kan alltså erbjuda och betala vilken lön som helst utan att bryta mot någon lag. Kollektivavtalen innehåller dock bestämmelser om vilken lägsta lön arbetsgivaren ska betala. Eftersom många arbetsgivare i Sverige har kollektivavtal brukar man säga att minimilönen i Sverige bestäms av facket och arbetsgivarorganisationerna.

Avtalsbrott och skadestånd

Genom kollektivavtalet är facket med och påverkar vilken lägsta lön som ska gälla för ett visst arbete. Den arbetsgivare som har kollektivavtal och erbjuder eller betalar lägre lön än vad som står i kollektivavtalet begår ett avtalsbrott.

För det kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till facket och till den som är medlem i det fack som har träffat kollektivavtalet. Den som är medlem i det fack som har skrivit under kollektivavtalet kan kräva att få rätt lön utbetald i efterhand.

Därför är det viktigt för dig att veta om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte eftersom det bara är då som du kan ha absolut rätt till en bestämd lägsta lön.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!