Fråga facket Fråga facket

Arbetslöshetsförsäkringen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

OBS! Nya regler pga coronakrisen

På grund av coronakrisen föreslår regeringen en rad tillfälliga åtgärder som gör det enklare att få arbetslöshetsersättning. Regeringen höjer också ersättningsnivåerna i a-kassan och den veckolånga karensen tas bort.

Exakt hur mycket a-kassan höjs och hur kraven mildras ser du här

Om du inte redan är med i a-kassan så hittar du rätt a-kassa här.

--------

(här nedan följer de villkor som gällde fram till coronakrisen)

Anmäl dig till Arbetsförmedlingen

Blir du arbetslös ska du omedelbart anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Du kan göra det smidigt med en dator eller mobiltelefon via arbetsformedlingen.se. Gör anmälan under din första arbetslösa dag så kan du ansöka om a-kasseersättning från den dagen.

Kvalificeringsvillkor

För att alls kunna få a-kasseersättning måste du uppfylla arbetslöshetsförsäkringens så kallade arbetsvillkor. Det innebär att du som regel måste ha arbetat minst 80 timmar per månad under 6 månader de senaste 12 månaderna. Har du haft oregelbundna arbetstider kan det räcka med att du har arbetat minst 50 timmar per månad under en sammanhängande 6-månadersperiod, men då måste du också komma upp i sammanlagt 450 arbetade timmar.

Om du inte har varit medlem i a-kassan i 12 månader kan du få ersättning med försäkringens grundbelopp. Har du varit medlem i en a-kassa i 12 månader kan du också ha rätt till inkomstrelaterad ersättning. Ersättningen beräknas då på din genomsnittliga arbetstid och lön de senaste 12 månaderna.

Läs gärna mer på Arbetsförmedlingens hemsida eller vänd dig till din a-kassa.

Om du också har varit föräldraledig, haft sjukpenning eller studerat kan det vara möjligt att hoppa över den tiden, dock max i 5 år. Då kan ersättningen baseras på det arbete du hade innan.

Ersättningsdagar

Du kan få 300 ersättningsdagar eller 450 om du har försörjningsansvar för barn under 18 år. Den inkomstrelaterade a-kasseersättningen motsvarar högst 80 procent av din tidigare lön de första 200 ersättningsdagarna, därefter högst 70 procent av din tidigare lön. Samtidigt kan du som högst få 910 kronor per dag eller 20 020 kronor per månad de första hundra ersättningsdagarna. Från ersättningsdag 101 kan du som högst få 760 kronor per dag eller 16 720 kronor per månad. Detta beror på att det finns ett tak för den högsta ersättningen.

Grundbeloppet är högst 365 kronor per dag eller 8 030 kronor per månad. Grundbeloppet räknas ned så att det motsvarar din genomsnittliga arbetstid de senaste 12 månaderna.

Det finns också en så kallad deltidsbegränsning. Den innebär att deltidsarbetslösa endast får ersättning under en begränsad tid (av en hel ersättningsperiod). Om du till exempel har arbetat heltid och blir arbetslös, men sen får ett deltidsarbete eller en tillfällig timanställning, så får du stämpla upp till heltid i 60 kalenderveckor. Det förutsätter dock att du söker heltidsarbete. 60-veckorsregeln för deltidsarbetslösa infördes 15 maj 2017 och ersatte då den så kallade 75-dagarsregeln.

Inkomstförsäkringar

Vissa fackförbund har inkomstförsäkringar som betalar ut mellanskillnaden mellan din a-kasseersättning och tidigare lön, så att du kan få sammanlagt 80 procent av din tidigare lön under en tid. Du måste själv ansöka kompletterande ersättning från inkomstförsäkringen. Om du är medlem i ett fackförbund inom LO, kan du se här om ditt förbund har en inkomstförsäkring.

Läs gärna mer på Facket försäkrar om dina avtalsförsäkringar.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!