Fråga facket Fråga facket

OB-ersättning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Obekväm arbetstid

Vid arbete på obekväm arbetstid, t ex på natten eller på en helg, kan du vilja ha ersättning i form av högre lön eller extra ledighet. Sådan ersättning brukar kallas för OB-ersättning.

Det finns ingen rätt enligt lag i Sverige till OB-ersättning. Istället är det arbetsgivaren och den anställde som får komma överens om att OB-ersättning ska betalas.

Kollektivavtalet styr

Om arbetsgivaren har skrivit under ett kollektivavtal så är det troligt att det däri finns regler om vilken OB-ersättning som ska gälla.

En arbetsgivare som inte betalar ut OB-ersättning begår ett avtalsbrott. För detta kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till facket och till den som är medlem i det fack som har skrivit under kollektivavtalet.

Du kan som medlem med hjälp av ditt fack kräva att få din OB-ersättning utbetald i efterhand.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!