Fråga facket Fråga facket

Avtalsrörelse


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Förhandling om nytt avtal

Avtalsrörelse kallas den period när facket förhandlar om nya kollektivavtal med arbetsgivarnas organisationer. Det gör man normalt i samband med att gällande kollektivavtal löper ut eller när det sagts upp.

Priset på arbete

Avtalsrörelsen inleds med att facket och arbetsgivarorganisationerna lägger fram sina krav på vad det nya kollektivavtalet ska innehålla. Därefter försöker man hitta en gemensam lösning genom förhandlingar.

Det man främst förhandlar om är priset för den arbetskraft som arbetsgivarna behöver. Priset kan vara lönenivå men exempelvis också arbetstid, boende vid traktamentsarbete, arbetskläder, friskvård, måltidssubventioner och ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet.

Strejk och lockout

Om man inte kommer överens har både facket och arbetsgivarna möjlighet att vidta stridsåtgärder. Stridsåtgärder får man vidta när det gamla avtalet upphört.

En stridsåtgärd kan exempelvis innebära att fackets medlemmar helt eller delvis inte utför något arbete för arbetsgivaren under en tidsperiod, en så kallad strejk, eller att arbetsgivaren utestänger arbetstagarna från sina arbetsplatser, en så kallad lockout.

Fredsplikt

När ett nytt kollektivavtal är tecknat råder fredsplikt. På så vis garanteras arbetsfred, dvs att arbetet hålls igång utan konflikter.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!