Fråga facket Fråga facket

Övertidsersättning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Utöver ordinarie arbete

Vid arbete utöver din vanliga arbetstid kan du vilja ha ersättning i form av högre lön eller extra ledighet. Sådan ersättning kallas för övertidsersättning.

Det finns ingen rätt enligt lag i Sverige till övertidsersättning. Istället är det arbetsgivaren och den anställde som får komma överens om att övertidsersättning ska betalas.

Övertidsersättning enligt kollektivatal

Om arbetsgivaren har skrivit under ett kollektivavtal så är det troligt att det däri finns regler om vilken övertidsersättning som ska gälla.

En arbetsgivare som inte betalar ut övertidsersättning begår ett avtalsbrott. För detta kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till facket och till den som är medlem i det fack som har skrivit under kollektivavtalet.

Du kan som medlem med hjälp av ditt fack kräva att få din övertidsersättning utbetald i efterhand.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!