Fråga facket Fråga facket

Särskild visstidsanställning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Bestämda datum

En särskild visstidsanställning börjar och slutar vid ett bestämt datum. Det finns ingen bestämd uppsägningstid för anställningsformen i lag, men huvudregeln är att anställningen inte går att avbryta i förväg om man inte har avtalat om annat. I vissa kollektivavtal finns bestämmelser om uppsägningstid vid särskild visstidsanställning. 

I samband med att du anställs på en särskild visstidsanställning ska arbetsgivaren ge dig ett skriftlig besked om att det är en särskild visstidsanställning och när och hur den ska avslutas.

Särskild beräkning av anställningstid

Anställningstiden vid särskild visstid beräknas på ett speciellt sätt. Om en anställd haft tre eller fler anställningar med särskild visstid under en kalendermånad ska tiden mellan dessa anställningar räknas som anställningstid.

Övergår till tillsvidareanställning

Det finns två sätt en särskild visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning:

1. Om en arbetstagare under en femårsperiod haft en särskild visstidsanställning hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än ett år övergår anställningen till en tillsvidareanställning, vanligen så kallad fast anställning.

2. Om du haft olika sorters visstidsanställning, alltså särskild visstid, vikariat eller säsongsanställning, hos en arbetsgivare och dessa följt på varandra så övergår den särskilda visstidsanställningen till en tillsvidareanställning efter att du uppnått ett år (med särskild visstidsanställning). Det finns ingen begränsning av hur lång tidsperiod det rör sig om, kravet är att anställningarna följt på varandra. Med det menas att det inte varit längre än 6 månader mellan de olika anställningarna. I sådana fall ska arbetsgivaren på din begäran lämna skriftlig information om alla anställningar som har betydelse för tillämpningen av alternativ 2.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!