Fråga facket Fråga facket

Föräldrapenning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Olika nivåer på ersättning

Föräldrapenning får föräldrar för vård av barn när det föds eller adopteras, eller som tillfällig föräldrapenning i vissa situationer när du måste avstå att arbeta för att vårda barn.

Föräldrapenning lämnas på sjukpenningnivå, grundnivå eller lägstanivå. För att få ersättning på sjukpenningnivå krävs att du har sjukpenninggrundande inkomst. Grundnivån och lägstanivån är 225 kronor respektive 180 kronor per dag för hel föräldrapenning.

Före åtta års ålder

I samband med att barnet föds kan föräldrarna tillsammans ta ut 480 dagar med föräldrapenning innan barnet fyller åtta år eller första skolårets sista dag. Efter att barnet är fött kan föräldrarna dela på ersättningen som de vill, men 90 dagar måste tas ut av vardera föräldern.

Så kallade ”pappadagar” har en förälder rätt att ta ut i samband med att ett barn föds för att kunna närvara vid förlossning, sköta hemmet och vårda barn när den som fött barnet behöver extra hjälp. Även om det står att en ”far” har rätt att ta ut dagarna så gäller bestämmelsen också andra t ex registrerade partners.

Vård av sjukt barn

Tillfällig föräldrapenning har du som förälder rätt till när du måste vårda ditt sjuka barn och inte kan arbeta. Tillfällig föräldrapenning kan tas ut under 120 dagar per år och barn tills barnet fyllt tolv år. Dagarna kan även överlåtas till en annan person, till exempel far- eller morförälder. Denna person får då tillfällig föräldrapenning grundad på sin egen sjukpenninggrundande inkomst.
Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning kan också lämnas i vissa andra fall, t ex vid besök på dagis, föräldrautbildning och besök med barnet på sjukhus.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!