Fråga facket Fråga facket

Medlemsförsäkringar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Varierande innehåll

Som medlem i ett fackförbund har du försäkringar som automatiskt ingår i medlemskapet. Det skiljer sig lite mellan förbunden vilka försäkringar som ingår, men några exempel är inkomstförsäkring vid arbetslöshet, olycksfallsförsäkring på fritiden, livförsäkring, barngrupplivförsäkring och hemförsäkring.

Dessutom kan du tack vare ditt fackliga medlemskap ofta teckna förmånliga kompletterande försäkringar. 

Koppling till medlemskapet

Eftersom medlemsförsäkringar är kopplade till medlemskapet gäller de även dig som arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal, till skillnad från avtalsförsäkringar. 

Ta kontakt med ditt förbund om du vill veta exakt vilka försäkringar som ingår i ditt medlemskap och vad du kan komplettera med.

Läs mer på ditt fackförbunds hemsida eller på Facket Försäkrar.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!

Försäkringspyramiden