Fråga facket Fråga facket

Arbetsskada


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Olycka eller arbetssjukdom

Arbetsskadeförsäkringen omfattar alla som arbetar i Sverige, samt vissa studerande, till exempel de som går yrkesutbildningar.

Om du drabbas av besvär på grund av arbetet eller råkar ut för ett olycksfall ska du alltid anmäla det som arbetsskada. Du kan få ersättning om du drabbas av ett olycksfall eller en arbetssjukdom. Även smitta på arbetet kan i vissa fall vara arbetsskada, liksom olycksfall som inträffar på väg till eller från arbetet.

Nedsatt arbetsförmåga

Om du får en bestående nedsättning av arbetsförmågan på grund av arbetsskadan kan du ha rätt till livränta. För att få livränta måste din förmåga att skaffa inkomst genom arbete vara nedsatt med minst en femtondel och din arbetsförmåga antas vara nedsatt minst ett år. Inkomstförlusten per år måste uppgå till minst en fjärdedel av prisbasbeloppet. Livränta söker du hos Försäkringskassan.

Livräntan ska täcka mellanskillnaden mellan det du faktiskt tjänar och det du skulle tjänat om du inte skadat dig. När man beräknar livränteunderlaget bortser man från belopp över 7,5 gånger prisbasbeloppet. Sådana inkomstförluster kan istället ersättas av avtalsförsäkringar som du får genom ditt kollektivavtal.

Kollektivavtal

Har du kollektivavtal på din arbetsplats så finns det avtalsförsäkringar som täcker även andra kostnader som beror på arbetsskada t ex:

  • läkarvård, 
  • medicin, 
  • invaliditet,
  • inkomstförlust under kortare sjukfall.

Du måste själv anmäla till den berörde försäkringsförvaltaren (framgår av kollektivavtalet). Vanligast är AFA försäkring.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!