Fråga facket Fråga facket

Uppsägning på grund av arbetsbrist


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Arbetsbrist

Uppsägningar som inte beror på personliga omständigheter sker på grund av arbetsbrist. Med arbetsbrist menas inte bara när ett företag läggs ned.

Organisationsförändringar som får till följd att alla anställda inte kan erbjudas arbete räknas som arbetsbrist.

När arbetsbrist är grund för uppsägning kan inte arbetsgivaren fritt välja vem som ska sägas upp utan måste följa regler om turordning (i lag och/eller i kollektivavtal).

Återanställning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har du som regel företrädesrätt till återanställning om en ny tjänst dyker upp (dock max 9 månader) vilket inte är fallet om uppsägningen i stället sker på grund av personliga skäl.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!