Fråga facket Fråga facket

Fackföreningens uppgift


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Stödja och förbättra

Fackföreningen har en viktig uppgift att stödja enskilda medlemmar som drabbats av trakasserier, att synliggöra problem och att driva på för förbättringar.

Alla medlemmar ska ha information om var de kan vända sig om det pågår sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Är du själv utsatt eller känner någon som drabbats av sexuella trakasserier? Kontakta din fackförening för att få stöd och hjälp.

Hur kan du som fackligt förtroendevald motverka sexuella trakasserier? Titta på LO, TCO och Sacos gemensamma video-utbildning

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!

Läs mer

Sveriges jämställdhetsbarometer 2015

Diskrimineringsombudsmannen

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU.se