Facket direkt facketdirekt.nu

Arbetsmiljöverkets föreskrifter - AFS-serien


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter kompletterar arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen och har samma rättsliga status som dessa. Det innebär att den som bryter mot eller underlåter att följa en föreskrift kan anses bryta mot lagen.

Alla förskrifterna finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. 

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU