Fråga facket Fråga facket

Checklista: Rehabiliteringskedjan i socialförsäkringsbalken


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Den modell för arbetsförmågeprövning som finns i socialförsäkringsbalken, den så kallade rehabiliteringskedjan, består av tre steg. Checklistan innehåller en översikt över vad som händer i de olika stegen.

Observera att sjukdagar från olika sjukperioder läggs samman. Försäkringskassans bedömning kan därför komma mycket tidigt i en sjukperiod.

Den här checklistan ska användas tillsammans med Checklista för återgång i arbete (pdf).

Checklista: rehabiliteringskedjan i socialförsäkringsbalken (pdf)