Fråga facket Fråga facket

Checklistor: Fackets steget före-aktiviteter


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Facket behöver agera tidigt

Så fort facket får reda på att en medlem har sjukpenning behöver facket agera för att ta reda på var medlemmen befinner sig i rehabiliteringskedjan. Det gäller att snabbt komma fram till en handlingsplan för åtgärder och uppföljning. Detta måste ske även om medlemmen inte är medicinskt färdigbehandlad och redo att återgå i arbete.

Förbered dig tillsammans med medlemmen inför mötet med arbetsgivaren genom att gå igenom nedanstående.

Informera medlemmen om följande:

  • Regler som har betydelse för hen, till exempel sammanläggningsregler, utlåtande från arbetsgivaren samt vikten av kollektivavtal.
  • Varför det är bråttom att komma fram till en plan för återgång i arbete.
  • Att hens medverkan i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet kan få konsekvenser för anställningsskyddet.
  • Vikten av att inte tappa kontakt med arbetsplatsen.
  • Att hen har rätt att ha med sig en facklig företrädare vid kontakter med arbetsgivaren, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt att det är viktigt att denna rätt utnyttjas.

Behöver medlemmens läkarintyg kompletteras? Följande kan behöva förtydligas:

  • Hur stor är omfattningen av arbetsoförmågan och hur yttrar den sig konkret?
  • Har medlemmen arbetsoförmåga i förhållande till sina tidigare arbetsuppgifter, arbetsplatsen eller arbetsgivarens hela verksamhet?

Vilka kunskaper, erfarenheter och färdigheter har medlemmen? Även det som inte finns dokumenterat på papper är viktigt.

Gå igenom Checklista för återgång i arbete och Att tänka på vid riskbedömning.

Checklista för återgång i arbete ska användas när en medlem behöver stöd för att återgå i arbete hos arbetsgivaren, till sina tidigare arbetsuppgifter eller till nya arbetsuppgifter. Det är viktigt att checklistans alla steg gås igenom. Dokumentera svaren på checklistans frågor och var så konkret som möjligt. Om utrymmet inte räcker till, använd bilagor. Detta underlag är viktigt även för den som ska företräda medlemmen vid en eventuell tvist.

Kontrollera om medlemmens sjukdom eller skada är anmäld som en arbetsskada. Har åtgärder vidtagits på arbetsplatsen för att förhindra att andra drabbas?