Fråga facket Fråga facket

Praktiska fall


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Arbetsrätten som verktyg

Det finns situationer där arbetsgivarens rehabiliteringsansvar inte fungerar och där det inte i vare sig arbetsmiljölagen eller socialförsäkringsbalken anges hur man ska lösa situationen. Situationerna kan möjligen se unika ut men de förekommer tyvärr allt för ofta i verkligheten.

Rådfråga ditt fackförbund

Vi har i några utvalda fall anlagt ett arbetsrättsligt betraktelsesätt för att visa hur man med hjälp av en arbetsrättslig metod kan hitta en framgångsrik lösning. Syftet med kommentarerna till fallen är att visa att det finns metoder för att komma till rätta med dessa fall. Metoderna ska användas med omdöme. Det ena fallet är inte det andra likt. Man ska aldrig dra sig för att söka hjälp och rådfråga sitt fackförbund.

De två första fallen handlar om passivitet från arbetsgivarens sida och de två sista fallen om situationen när Försäkringskassan eller arbetsgivaren direkt uppmanar medlemmen att säga upp sig.